Begroting in Gooise Meren ’bijna’ op orde

1/2
Gooise Meren

Het is nog niet helemaal naar zijn zin, maar wethouder Jan Franx van Gooise Meren kijkt met tevredenheid naar de begroting voor de gemeente. „Met deze begroting en de vooruitzichten verwacht ik eigenlijk dat we onder het verscherpt toezicht van de provincie uit komen. Dat is snel voor een fusiegemeente.”

Franx is wel eerlijk over het feit dat het sneller op orde krijgen van de gemeentelijke financiën in Gooise Meren voor een belangrijk deel te maken heeft met extra geld uit Den Haag.

Ook moet er nog een greep worden gedaan van anderhalf miljoen in de algemene reserves om het huishoudboekje voor 2017 op orde te brengen. „Maar vanaf 2018 staat er nu nog een klein tekort, maar ik verwacht eigenlijk dat dit met de definitieve doorrekeningen nog omslaat in een positief saldo.”

Hij is vooral tevreden over de begrotingsdiscipline binnen de gemeentelijke organisatie. Daar worden de budgetten strak gehandhaafd en zijn geen overschrijdingen. „De hele organisatie denkt erover na.”

Maar alles valt en staat natuurlijk nog met de goedkeuring van de gemeenteraad, maar ook daar verwacht Franx geen onoverkomelijke problemen. „Ik hoop vooral op een mooi politiek debat en dat iedereen de keuzes uit de perspectiefnota ook daadwerkelijk maakt”, loopt hij alvast vooruit op de begrotingsbehandeling over twee weken.

De grootste uitdaging zit er wat Franx betreft in om bij de begroting van volgend jaar de gemeente Gooise Meren weer bij de goedkoopste uit de regio te hebben. Zoals het er nu uitziet zijn in ieder geval Weesp en Huizen volgend jaar nog goedkoper „en mogelijk ook Hilversum nog. Het streven is weer bij de onderste drie te gaan horen.”

Ondanks dit streven zal het voor de inwoners van ’voormalig’ Bussum wel even slikken worden. Of volgend jaar, of in 2018 krijgen die een verhoging van zo’n 200 euro van de woonlasten te verwerken. Voor dit jaar heeft de gemeente de rioolheffing voor Bussumers betaald uit de reserves riool.

„In die pot zit voldoende geld om dat ook in 2017 nog een keer te doen. Maar in 2018 moeten alle belastingen en heffingen gelijk zijn getrokken. Om Bussumers niet te hard in een keer te treffen kan er voor 2018 voor worden gekozen voor een generieke korting op de rioolheffing. In de reserves is genoeg ruimte daarvoor. Maar of dit ook daadwerkelijk gebeurt is een politieke keuze”, aldus Franx.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.