Comité in Laren tegen verhuizing Rosa Spier Huis

Edward de Vries Lentsch
LarenBlaricum

Het verzet tegen de verhuizing en nieuwbouw van het Rosa Spier Huis is nog niet van de baan. Op maandagavond 12 september is in het Brinkhuis voor bewoners van Laren en Blaricum de oprichtingsvergadering van het ’Comité Rosa Spier Huis verhuizen en slopen NEE’.

Initiatiefnemer is Jack de Lange uit Laren. Hij haakt aan bij de pogingen van Rolf Knap, de bewoner van het Rosa Spier Huis, om de verhuizing te voorkomen. Er ligt een vergevorderd nieuwbouwplan voor een wooncentrum met appartementen voor oude kunstenaars en wetenschappers op een terrein aan de Hector Treublaan naast de A1. ,,Ik vind het een afschuwelijke zaak als die mensen daar aan de A1 moeten gaan verblijven, en volledig het sociale contact verliezen. Dat ergert mij al tijden. Rolf Knap kwam op mijn weg en ik ga daar mee verder.’’

Het comité gaat zijn pijlen richten op de bouwvergunning die bij de gemeente Laren moet worden ingediend. Daartegen zal op ’medische, sociale en ethische gronden’ bezwaar tegen worden gemaakt.

De Lange: ,,We krijgen van zoveel kanten bijval en morele steun dat de oprichting van het comité zeker gaat lukken. Het zijn mensen die de krachten willen bundelen. Het uiteindelijke doel is dat we hopen de communis opinio zo ver krijgen dat de burgerij zegt: dit kan helemaal niet. Het Rosa Spier Huis moet blijven waar het is.’’

De verhuizing is toch verantwoordelijkheid van het bestuur/directie van het Rosa Spier Huis die eigenmachtig zo’n besluit kan nemen? ,,Dat is heel duidelijk’’, erkent De Lange. ,,Maar als daar genoeg stemmen tegen komen, denk ik dat zij zich zich eventueel kunnen beraden of ze het nog wel door willen laten gaan. Ik weet wel dat er en hoop geld mee gemoeid is, maar daar laten we ons niet door afschrikken.’’

In juni maakte Karin Annaert, directeur-bestuurder van het Rosa Spier Huis, in een interview met De Gooi-en Eemlander duidelijk dat een gemoderniseerd tehuis op de bestaande locatie onmogelijk is. ,,We krijgen dat financieel niet rond. Alle varianten en opties zijn onderzocht.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.