Woonvisie Baarn: tobben over vergrijzing

Joost Reijnders
Baarn

Het zal nog een klus worden, volgende week woensdag voor de gemeenteraad in Baarn. Het vaststellen van de Woonvisie voor de komende dertien jaar. Bouwen en vergrijzing zijn kernwoorden.

De plannen van het college van b en w zijn ambitieus: tot 2030 wil Baarn tussen de 800 en 1150 nieuwe woningen bijbouwen. Niet dat de gemeente zelf gaat bouwen, dat is aan projectontwikkelaars en woningcorporaties. De gemeente stelt de randvoorwaarden en kan in enkele gevallen de grond inbrengen. Hoewel het om een visie gaat, die niet tot in detail is uitgewerkt, staat één zaak al wel vast: de gemeenteraad wil dat dertig procent van wat er in Baarn wordt bijgebouwd, bestemd is voor de sociale sector. Hetzij huur, hetzij goedkope koopwoningen. En als het even kan ook nog woningen net boven de sociale huurgrens, omdat er daarvan te weinig zijn in de gemeente Baarn.

Duidelijk is al wel dat Baarn almaar verder vergrijst; nu al is 22 procent van de bevolking met pensioen, het hoogste percentage in de provincie Utrecht. Maar hoe dat te vangen in de woonvisie, daarover is het laatste woord nog niet gezegd. In de vorige visie werd nog vastgelegd dat in Baarn gebouwd moest worden voor senioren, in de hoop dat die hun grotere woning zouden verruilen voor een een seniorenappartement, waardoor hun huizen voor jonge gezinnen beschikbaar zouden komen. Gebleken is echter dat ouderen helemaal geen zin hebben om hun oude vertrouwde huis of buurtje te verlaten en kleiner en ook vaak duurder te gaan wonen. Het college heeft het streven naar de bouw van seniorenwoningen dan ook losgelaten, maar de gemeenteraad sputtert tegen. Zo vraagt collegepartij VVD vraagt ronduit om toch te bouwen voor senioren. De gemeenteraad heeft wel creatieve oplossing om de doorstroming van oudere Baarnaars naar kleinere woningen te bevorderen. Zo vraagt D66 om ouderen die een grote woning verlaten voorrang te geven op de huurmarkt, praat de VVD over verhuiscoaches om senioren te helpen bij het verhuizen, en denkt het CDA dat wat goed is voor starters ook goed is voor senioren omdat het immers om hetzelfde soort woningen gaat.

Duizend woningen

Maar hoeveel woningen moeten er bijkomen in Baarn? Zeker die duizend, meent de PvdA. De huishoudens worden kleiner en daarom zijn er meer woningen dan nu nodig om alleen maar op hetzelfde inwoneraantal van 24.000 te blijven. Mocht Baarn een krimpgemeente worden, waarschuwen D66 en PvdA, dan krijgt de gemeente minder geld uit het gemeentefonds, met alle negatieve gevolgen van dien. Nog afgezien van het feit dat het uitblijven van jonge aanwas in de gemeente desastreus kan uitpakken voor sportclubs en verenigingen. Met uitzondering van NuBaarn, de BOP en de LTS is de gemeenteraad er wel van overtuigd dat er toch zo’n 1000 woningen bij moeten komen in de komende dertien jaar.

Vooral de BOP is kritisch. Volgens aanvoerder Kees Koudstaal is vergrijzing helemaal niet zo’n groot probleem. Ook senioren maken veel gebruik van instellingen als theater De Speeldoos of de bibliotheek, meent de BOP. ,,Over-verstening’’ noemt Koudstaal het streven om zoveel woningen bij te bouwen. LTS-voorman Tinus Snyders waarschuwt voor het volplempen van Baarn. Koudstaal meent dat 300 tot 500 woningen genoeg is, waardoor Baarn het groene karakter kan behouden.

Noordschil

Waar de schoen vooral wringt bij de BOP is het bouwen op de Noordschil, de groene strook langs de A1. Weliswaar staat de Noordschil niet expliciet vermeld in de Woonvisie waarover de raad volgende week woensdag een besluit neemt, maar iedereen weet dat het wel de grootste bouwlocatie is in de gemeente. Er is ruimte voor zo’n 350 woningen. De helft van de grond is van de Gooise zakenman Frits Kroymans, de andere helft is in eigendom van de gemeente. Verkoop ervan zou de Baarnse gemeentekas stevig kunnen spekken. Maar Koudstaal hamert op de gevaren voor de volksgezondheid die het wonen langs een van de drukste autosnelwegen van Nederland met zich meebrengt. Ook GroenLinks is vooralsnog tegen in verband met de verkeersherrie en het gevaar van het fijnstof.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.