Van Osch: SBS onder curatele

Hilversum

Wethouder Frans van Osch heeft SBS (Tomingroep), die namens de gemeente de gladheid bestrijdt, onder curatele gesteld. En nieuwe ladingen zout worden niet meer in Baarn, maar op de gemeentewerf opgeslagen.

Van Osch schrijft dit in een recente brief over de gladheid - zijn derde in anderhalve week - aan de raad. Aan de brief, die door de PvdA op internet is gezet, is door de gemeente geen ruchtbaarheid gegeven. In zijn eerste brief gaf de VVD-wethouder de zoutleveranciers de schuld van de chaos op de Hilversumse wegen. In zijn jongste epistel geeft hij SBS (Stadsbeheer Service bv) een veeg uit de pan. Van Osch constateert dat zich ’in het samenspel’ tussen gemeente en het Tomingroep-onderdeel ’diverse haperingen blijven voordoen’. Vandaar dat hij heeft besloten de medewerkers van de afdeling openbare werken ’hun regiefunctie aanzienlijk strakker te laten uitoefenen’. Dit houdt onder meer in dat de Hilversumse ambtenaren voortaan - indien nodig - rechtstreeks de voor SBS werkende onderaannemers aansturen. Verder meldt Van Osch dat de gemeente op korte termijn zowel de regiefunctie als de operationele leiding van de gladheidsbestrijding onder de loep neemt. Enkele dagen geleden heeft Hilversum, zo vervolgt de wethouder, 90 ton strooizout en 30 kuub pekelwater ontvangen. Hij verwacht dat binnen twee weken nog eens 680 ton zout wordt geleverd. Omdat de mediastad zich bij het landelijke Zoutloket heeft aangemeld is er ’geen operationele relatie’ meer met de zoutopslag van Rijkswaterstaat in Baarn. ’De Hilversumse zoutvoorraden etc. bevinden zich op de gemeentewerf Mussenstraat en deze locatie is thans zodanig geoutilleerd dat de gladheid geheel daar vandaan zal worden bestreden.’ PvdA-raadslid Johan van der Heyden kondigt kritische vragen aan in de komende raadsvergadering. Zo wil hij weten waarom Hilversum ondanks het blijkbaar toch beschikbare zout veel slechter presteert dan omringende gemeenten. Ook vraagt hij zich af waarom de gemeentelijke regie op de bestrijding van gladheid niet strakker is geweest.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.