'Tuinder en boer gaan wél stemmen'

Fokke Zaagsma

Europese verkiezingen? Veel Nederlanders lijkt de gang naar deze stembus volkomen koud te laten. Heel gemakkelijk wordt de Europese Unie gezien als een noodzakelijk kwaad en moet Europa zo spoedig mogelijk worden gekortwiekt. Bijzonder, in een tijd waarin alleen door een gezamenlijke aanpak de economische crisis kan worden bestreden. Opmerkelijk ook, omdat ruim 60 procent van onze klanten buiten Nederland woont.

Ontzag De rest van de wereld kijkt met ontzag naar Europa waar in amper vijftien jaar tijd een gezamenlijke munt, de euro, wereldwijd de standaard is geworden met een stabiele, spectaculair hoge wisselkoers. Een werelddeel bovendien waarin 28 landen dezelfde milieunormen kennen, en boeren en tuinders al sinds jaar en dag vooroplopen met kwaliteit en dierenwelzijn.

Een Europese Unie waarin corruptie grotendeels is uitgebannen en verkiezingen eerlijk verlopen. Dit alles voor slechts 1 procent van het bruto nationaal product en nog geen 2 procent van de gezamenlijke overheidsuitgaven.

Zijn wij dan kritiekloze eurofielen? Niet bepaald. We bekritiseren de per land verschillende aanpak van Natura 2000. En waarom is er geen vrije concurrentie tussen banken? Waarom lopen de Europese regels op het gebied van arbeid nog flink uiteen?

Zinloos

Echter, voor een zinloze discussie als 'meer of minder Europa?' kopen we helemaal niets. Aan de orde is en blijft de inhoud van het Brusselse beleid. Wij zijn als grootste exportsector van de Nederlandse economie betrokken Europeanen. De meeste van onze klanten wonen over de grens. Op onderdelen van het EU-beleid is in onze sector stevige kritiek. Dus werken we aan aanpassingen en veranderingen.

Zo bepleiten wij dat de gemeenschappelijke markt ook sociaal wordt verankerd om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te dempen. Als elke lidstaat een minimum sociale standaard toepast, worden misstanden voorkomen en daarmee oneerlijke concurrentie.

Duurzaam

Wij willen een sterke Europese bankenunie met grensoverschrijdende concurrentie op de kredietmarkt. Ook zetten wij in op eerlijke concurrentiepolitiek en heldere mededingingsregels, zodat producenten en kleine ondernemers zich staande kunnen houden tegenover multinationals. Duurzaam produceren en consumeren moet worden gestimuleerd, niet door middel van futiele detailregels maar door heldere doelen te stellen.

De afgelopen jaren hebben we via Europa aanpassingen weten te bereiken op het gebied van gewasbescherming, handelsakkoorden en regels voor diertransporten. Je moet de voordelen van Europa ook willen zien.

Er bestaan nog voldoende verschillen in Europa. Maar door ons te richten op de inhoud en door zelf actie te ondernemen, is het beslist mogelijk om verschillen kleiner te maken of weg te nemen. We ervaren dat in de praktijk. Wij blijven ons inzetten voor uitdagende handelspolitiek met een duurzame milieu- en sociale standaard als basis. Boeren en tuinders weten waarom ze gaan stemmen. Ze beseffen dat het gaat om zowel een algemeen belang, als om welbegrepen eigenbelang.Albert Jan Maat is voorzitter Land- en Tuinbouworganisatie LTO Nederland

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.