Bittere taal gebezigd in Naardense pleinstrijd

Sjaals als protest op Ruijsdaelplein.

Naarden

De strijd om het Ruijsdaelplein in Naarden-Vesting heeft iets bitters gekregen. Het bewonerscomité Ruijsdaelplein zegt dat er is 'gemanipuleerd en beïnvloed' bij de herinrichtingsplannen voor het gebied aan de voet van de Utrechtse Poort.

Comitéwoordvoerder Carlos Scheltema trok van leer woensdagavond in de voorronde van de gemeenteraad. Volgens hem zijn vooral voorstanders van een ingrijpende reconstructie in de werkgroep geloodst. Tegenstanders zouden onvoldoende inbreng hebben gehad.Zegslieden van de gemeente Naarden en andere werkgroepsleden weerspraken de kritiek. Voorzitter M. Linskens van de klankbordgroep distantieerde zich fel van de aantijgingen. ,,De inspraak bood veel kansen om je mening te geven. Het was een open proces. Ik heb steeds aangemoedigd te praten met mensen die bezwaren hebben. Dingen bekonkelen in achterkamertjes is wat ik juist niet voorsta.''De gemeenteraad heeft er een hele kluif aan. De weerstand in de vesting lijkt aanzienlijk. Scheltema claimt meer dan driehonderd medestanders te hebben. Woensdag kregen raadsleden weinig helderheid over het feitelijke draagvlak voor de veranderingen. Voorstel is de straat langs de Utrechtse Poort te verwijderen ten gunste van een groter plein. Veel bewoners willen het Ruijsdaelplein groen en verkeersluw houden. Dat het plein 'de hoofdentree' voor de vesting moet zijn wordt niet door iedereen zo ervaren. Er bestaat een frictie tussen het creëren van een toeristisch aantrekkelijk toegangsgebied en alledaagse wensen van aanwonenden.Benaderd door verontruste bewoners vroeg de Rijksgebouwendienst advies van de Rijksbouwmeester. Evenals de Ondernemersvereniging Naarden-Vesting zegt dit instituut ronduit 'ja' tegen de plannen.De gemeenteraad krijgt binnenkort uitsluitsel over een provinciale subsidie voor de reconstructie. Dit geld werd louter voor het Ruijsdaelplein aangevraagd.Verfraaiing van het Kerkplein (bij de Grote Kerk) lijkt daarentegen onomstreden en wordt gezien als 'groot onderhoud'. Plan is de rommelige bosschages te verwijderen en het plein te vergroten zodat het een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt. De landelijk bekende kerk ziet er na ingrijpende en kostbare restauraties prachtig uit, verklaarde Marlo Reeders, directeur van de Stichting Grote Kerk Naarden. ,,De kerk is een plaatje, en dat bieden wij u aan. Het past goed bij u, alleen raad ik u aan er een nieuwe lijst voor te kopen.'' Het huidige plein werd veertig jaar geleden aangelegd en kampt met achterstallig groot onderhoud.Circa 28 parkeerplekken rond de Grote Kerk zullen verdwijnen ten gunste van het nieuwe plein. Omwonenden krijgen, bij wijze van gemeentelijke proefneming, een belanghebbenden-parkeerplaats. Andere parkeerders moeten uitwijken naar Nieuw Molen of Adriaan Dortsmanplein.Makelaar en werkgroepslid Ellen Mouthaan verzet zich tegen het offeren van parkeerplekken

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.