Brede aanpak woekerende waterplanten Gooimeer

Huizen

Dat de woekerende waterplanten - ook bekend als fonteinkruid - een gigantisch probleem vormen in het Gooimeer, het IJmeer, het Markermeer en de IJsseldelta is inmiddels doorgedrongen bij de bestuurders in de Provincie Noord-Holland.

Samen met de Coöperatie Gastvrije Randmeren zijn nu maatregelen voorgesteld om de overlast op korte en langere termijn tegen te gaan. De Provincie maakt hier vijf ton voor vrij. De gemeenten Gooise Meren, Blaricum, Eemnes en Huizen doen daar nog eens 126 duizend euro bovenop.

Dit meldt de gemeente Huizen. In het maatregelenpakket: het op grotere schaal maaien van de waterplanten, het beter markeren van de vaargeulen en het verdiepen van de recreatiegeulen.

Omdat de overlast door het overmatig groeiende fonteinkruid vooral in het Gooimeer groot is, zal juist hier het aantal te maaien hectares worden uitgebreid. Huizen heeft al met diverse vertegenwoordigers van watersportverenigingen gesproken over deze nieuwe aanpak, meldt een woordvoerder. Zij hebben op hun beurt precies aangegeven waar in hun ogen vooral moet worden gemaaid.

Ook Gooise Meren, Blaricum en Eemnes gaan met betrokkenen om tafel zitten. Almere wordt eveneens betrokken bij deze nieuwe aanpak van de waterplantenoverlast.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland