’Nog deze week bagger aanpakken’

Joost Reijnders
Baarn

Een voortwoekerend dosier: het baggerdepot in de Eempolder waarin vervuilde bagger is gestort. En een bestuurlijk dilemma: enerzijds hangt de gemeente een dwangsom boven het hoofd als ze niet snel gaat handhaven - het vervuilde depot moet afgegraven worden - anderzijds woedt er een juridische strijd tussen de gemeente en de uitvoerders van het baggeren, Geologistiek bv en J.P. Schilder BV.

Ook heeft de gemeente zelf nu de beide bedrijven gedreigd met een dwangsom: voor eind deze week moet begonnen worden met het afgraven van het depot, anders is het betalen geblazen. Maar tegelijkertijd laat het college weten te verwachten dat de bedrijven tegen de dwangsom in beroep zullen gaan. Een onverkwikkelijk dossier dat in de openbaarheid kwam dankzij de vasthoudendheid van Kees Koolmees van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE). De stichting won begin vorig jaar bij de Raad van State een zaak over fouten in de vergunning voor de aanleg van het baggerdepot - het ligt veel te ver van de rivier. Naar later bleek ook het vermoeden van Koolmees bewaarheid dat de bagger zwaar vervuild was. De SBDE wil dat er snel gehandhaafd wordt en heeft de gemeente in gebreke gesteld en een last onder dwangsom opgelegd, waarbij de gemeente maximaal 1260 euro aan dwangsommen verbeurt als niet snel wordt gesaneerd.

De gemeente kan onmogelijk aan die eis voldoen.

Niet alleen ligt in het depot bagger uit de Eem die veel vervuilder is dan is toegestaan, ook heeft de aannemer in april illegaal gewerkt aan het depot. Er is baggerspecie uitgevlakt en gefreesd, en dat mag niet tijdens het broedseizoen. De RUD, de Regionale Uitvoerings Dienst, heeft dat werk stilgelegd en de eigenaar van het perceel een dwangsom opgelegd voor het geval het nog eens gebeurt. Nu het broedseizoen ten einde loopt, wordt het ook tijd om door te pakken, vinden zowel de gemeente als de provincie. Het saneringsplan dat Geologistiek afgelopen maart indiende is door de RUD afgekeurd. Half mei volgde een gesprek met het bedrijf, dat dat toen aangaf meer tijd nodig te hebben voor het opstellen van een plan van aanpak. Dat accepteerden gemeente en provincie niet en ze stelden een deadline. Geologistiek diende op de dag van de deadline een nieuw plan van aanpak in, dat nu ter bestuderen bij de RUD op tafel ligt.

Achter de schermen intussen kruisen juristen van de verzekeraar van de gemeente en van Geologistiek de degens. Er is veel geld mee gemoeid: volgens Koolmees kan het saneren wel drie miljoen euro gaan kosten.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.