Digitaal procederen maakt van mensen robots: ’Big-Brotherstaat wordt ingevoerd’

Peter Schat
Laren

Niet de rechter, maar een robot gaat uitspraak doen in rechtszaken. Dat is het schrikbeeld waar de Larense advocaat Gerrit Bogaers voor waarschuwt, nu de Nederlandse Orde van Advocaten het voornemen steunt van de Raad voor de Rechtspraak, in bepaalde zaken digitaal procederen verplicht te stellen.

Het is geen science fiction, maar een realiteit die stap voor stap dichterbij komt. Een van die stappen is het per 1 september verplicht stellen van digitaal procederen in burgerrechterlijke zaken vanaf 25.000 euro in de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. De rest van het land moet volgen per 1 januari 2018.

Volgens Bogaers is het ware maar verzwegen motief achter dit voornemen, dat de rechtspraak met behulp van algoritmes wordt geautomatiseerd. ’Rechtspraak van en door mensen wordt ingeruild door rechtspraak van en door robots. Big-Brotherstaat wordt ingevoerd. Dit gaat razendsnel, in een splitsecond. Nu, in 2017.’ Waarin hij verwijst naar het dystopische boek van George Orwell, over een staat die iedereen in de gaten houdt.

Robots

Dat schrijft de advocaat op eerste paasdag ’als mijn paasantwoord aan de staat’. Rechters worden met de invoering van digitaal procederen gereduceerd tot robots en verlengstukken van bestuur en wetgever. ’Advocaten worden verplicht om hun dossiers digitaal in te leveren, waarop middels algoritmes en zoektermen in die dossiers en in het geheel van alle rechterlijke en andere stukken, die er in Nederland bestaan, de kernwoorden van die dossiers en stukken door de computer worden doorgelicht in de megahoeveelheid digitale data van de staat, waarna een standaarduitspraak volgt.’

Omdat er in het proces voor emotie geen plaats meer is, terwijl de menselijke emotie de motor is van oorzaak en gevolg van beslissingen, wordt ook de procederende mens gereduceerd tot robot.

Betrouwbaarheid

Met digitaal procederen wordt al ervaring opgegaan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst, waar advocaten op basis van vrijwilligheid eraan mee kunnen doen. De reden is volgens Bogaers dat de staat niet langer gehinderd wil worden bij het doen van uitspraken over asielverzoeken. De Raad van de Rechtspraak wil per 12 juni digitaal procederen verplicht stellen in asiel- en bewaringszaken.

Volens deken Bart van Tongeren van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn er flinke vorderingen gemaakt op het geied van betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. De voorstellen zijn voorgelegd aan minister Stef Blok, die de uiteindelijke beslissing neemt over verplicht digitaal procederen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.