René Wallenburg informateur in Bussum

Alexander Poort
Bussum

René Wallenburg is de beoogd informateur in Bussum. Hart voor Bussum heeft de oud-voorman van de ChristenUnie in Bussum gevraagd de coalitiebesprekingen in goede banen te leiden. Andere partijen kunnen nog tegen de benoeming van Wallenburg stemmen.

Sinds D66 uit de coalitiebesprekingen stapte en de VVD het stokje overgaf aan Hart voor Bussum heeft die partij gewerkt aan een uitgebreid protocol voor de coalitiebesprekingen. Een van de uitgangspunten hierbij was van kiet af aan de benoeming van een informateur. René Wallenburg is benaderd vanwege zijn ervaring. 'Hij is de afgelopen jaren een sterke technisch voorzitter geweest van de commissie Ruimte, hij heeft kennis van de Bussumse politiek en is vanuit zijn onafhankelijke positie de beste kandidaat', zo prijst Hart voor Bussum hem aan. Wallenburg is bereid gevonden om te helpen bij de totstandkoming van een een nieuw college.

De coalitiebesprekingen gaan dinsdag 22 april weer van start. Alle partijen zijn uitgenodigd om mee te doen om te zorgen dat er een raadsbreed programma komt. Gaande dit proces zal  duidelijk worden welke partijen zich willen verbinden aan het raadsbrede programma en die dus samen het nieuwe college gaan vormen. Marieke Munneke Smeets van Hart voor Bussum wil niemand uitsluiten. ,,Of partijen uiteindelijk besluiten niet mee te doen is aan hen. Tot die conclusie moeten ze zelf komen. Wij bouwen door vanuit een raadsbreed programma. Uiteindelijk zien we dan wel wie er overblijven.''

Nieuw is dat het  hele proces (tot aan de formatie) openbaar is. Iedereen is welkom op de publieke tribune. Inwoners kunnen aan het begin van elke bijeenkomst inspreken. Stakeholders kunnen zienswijzen indienen. Daarmee worden de onderhandelaars 'gevoed' door Bussumers.

,,Wij willen een openbaar en transparant proces'', aldus Munneke Smeets. „Iedereen mag meedoen, meedenken en meebeslissen. Ook inwoners mogen inspreken en zienswijzen indienen. Daarmee bouwen we aan een coalitieakkoord dat door heel Bussum gedragen kan worden.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.