Krijgsman krijgt 12 ’sferen’

Indeling van De Krijgsman, het voormalig KNSF-terrein, volgens het beeldkwaliteitsplan.© illustratie gemeente gooise meren

Gooise Meren

De gemeenteraad van Gooise Meren heeft woensdag niet alleen ingestemd met het bestemmingsplan voor het voormalige KNSF-terrein, maar ook met het beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan voor de Krijgsman is nadrukkelijk nog geen definitieve invulling van hoe het gebied er straks uit komt te zien. In het document zijn de criteria vastgesteld waaraan de nieuwe woonwijk moet voldoen. Ook de hoofdstructuren van water en groen zijn al ingetekend. Hierbinnen is nog de nodige variatie mogelijk. Het document biedt echter al wel een redelijk beeld van wat de ontwikkelaars straks voor ogen hebben met De Krijgsman en welke ideeën hieraan ten grondslag liggen.

Het beeldkwaliteitsplan is opgesteld door onder meer de voormalige gemeente Muiden, KNSF Vastgoed, stedenbouwkundig adviseur SVP, landschapskundig bureau la4sale, ingenieursbureau Arcadis en Dura Vermeer. Daarnaast zijn gesprekken en bijeenkomsten gehouden met belangstellenden, omwonenden en andere belanghebbenden. Ook is nadrukkelijk gekeken naar het historisch belang van het gebied. Al deze invloeden zijn uiteindelijk samengebracht in een document van 214 pagina’s, waaraan straks alle definitieve plannen kunnen worden getoetst.

Het beeldkwaliteitsplan is opgebouwd rond twaalf ’sferen’. Elke sfeer kent een eigen invulling waaraan bijvoorbeeld de woningen die er komen te staan moeten voldoen. Maar ook is al gekeken naar de buitenruimte, zijn kaders gesteld voor de hoogte van schuttingen en andere erfafscheidingen. Dit alles om zoveel mogelijk recht te doen aan alle wensen die zijn geuit. Zo moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat de nieuwe wijk een Vinex-uitstraling krijgt. Het moet ook zeker geen tweede IJburg worden, maar juist een Muidense, Gooise en Amsterdamse uitstraling krijgen.

De Westbatterij

De Westbatterij behoort tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Het heeft de status van rijksmonument en verdient een prominente rol in de nieuwe woonontwikkeling. De Westbatterij werd omgeven door het schootsveld. Rond het verdedigingswerk komt een openbare groene ruimte, het Batterijpark. Het nu nog op zichzelf staande gebouw wordt een prominentere plek en wint aan betekenis.

De Tuinen

Natuur en cultuur komen bij elkaar in De Tuinen. Hout (of materiaal met een gelijkwaardige uitstraling) is het hoofdmateriaal voor de gevels, daarbuiten is het hoofdmateriaal juist geen hout. Om een optimaal tuingevoel te krijgen is het van belang de ’voetprint’ van de gebouwen zo klein mogelijk te houden. De insteek is: hoe kleiner de ’voetprint’, hoe hoger de woning mag zijn, met als bijkomend voordeel dat men over het gebied en de dijk kan kijken. De tuinen worden van elkaar gescheiden door hagen en/of hekjes. Erfscheidingen aan de openbare ruimte mogen niet hoger dan 1,5 m. Er moet namelijk geen afgesloten wereld achter (groene) ‘muren’ ontstaan, want de straatjes zijn smal en er is verder weinig publieke ruimte. Er moet een collectieve sfeer ontstaan.

De Boerenhof

Een hof is een omsloten terrein, van oorsprong meestal met een vorstelijk verblijf. Op de krijgsman is dit gesitueerd op een bijzondere plek tussen het gesloten voormalig fabrieksterrein en de open polder. De hof heeft een landelijke grandeur, maar met boeren karakteristieken. Het is een ensemble van gebouwen rond een gezamenlijke binnenplaats met een herkenbare toegang. Rondom de hof liggen een boomgaard, een bos en een dierenweide die worden beheerd door de hofbewoners. De hof is een woonmilieu voor mensen die een oud idee nieuw eigentijds elan willen geven.

De Vestingstad

De Vestingstad heeft een dorpse, stenige en levendige sfeer van smalle straatjes en pleintjes waar wordt gewoond en gewerkt. Er is ruimte voor bedrijvigheid. Een paar groene plekken geven een kleur aan het geheel. In het zuidelijke deel ligt een park.

Centraal in de wijk ligt de gracht. Hier staan de meest bijzondere panden. In de achtergelegen straatjes kan de bebouwing eenvoudig en sober zijn, maar wel altijd van hoge kwaliteit. Het totaal van gebouwen en openbare ruimten moet een vestingstedelijke sfeer uitstralen, een eenheid vormen. De architectuur is gemengd en dorps, zoals het karakter van vestingstedelijk Muiden zelf eigenlijk ook is.

Het Strandpad

Van Muiden naar het strand op steenworp afstand. Het Strandpad is een vrolijke, bijzondere weg waar alle bezoekers van het IJmeer en het nieuw aan te leggen strand langs komen. Typische witte hekwerken begrenzen de kavels. Wat naar achter staan woningen die ontsloten worden door een trapje dat op een veranda ’aanlandt’ of een groot balkon met uitkragende kap. De huizen hebben een vrolijke architectuur met veel bijzonderheden in de gevel. De woningen zijn groot en hebben een individuele architectuurstijl met puntige kappen, veranda’s en erkers. Alle huizen hebben een eigen ‘persoonlijkheid’. De huizen met hun bonte kleuren en vormen staan wel in het gelid. Aan de waterkant zijn vlondertjes en zwemtrapjes te vinden. Aan de noordzijde worden de bestaande bomen zoveel mogelijk ingepast in de particuliere tuinen.

De Kanaalhoven

De Kanaalhoven, het Kruitpad en de Kruitpadwal liggen aan de historische Muidertrekvaart, die van Amsterdam naar Naarden loopt. De Kanaalhoven zijn kleine woongemeenschappen rond een binnenhof waar kinderen veilig kunnen spelen.

Het Kruitpad ligt langs de Muidertrekvaart en vormt de ‘oprijlaan’ naar De Fabriek. Het is er rustig en groen. De bestaande medewerkerswoningen zijn de inspiratie voor de open stedenbouwkundige structuur. De woningen liggen met hun voorzijde naar de trekvaart, maar vanwege de dijkfunctie aldaar op enige afstand van het water. Ze hebben daardoor een grote voor-/zijtuin en een privéplekje in de zone aan het kanaal.

De Kruitpadwal is de ruimtelijke voortzetting van het Kruitpad aan de andere zijde van De Fabriek. De wal is een in meerdere delen opgesplitste wand van woongebouwen met een krachtige architectuur. De voorzijde is formeel, de achtertuinzijde van de gebouwen is meer vrij van vorm. De woningen krijgen de mogelijkheid om het stukje grond aan de trekvaart te gebruiken. De ligging aan de weg en aan de doorgaande fietsroute naar Amsterdam maken dat deze ruimten ook bij uitstek geschikt zijn voor commerciële functies.

De Productielijn is een vanuit de historie van het gebied voortkomende lijn van allerlei soorten losse gebouwen. Dit is vertaald naar een lijn van vrijstaande villa’s met bijzondere volumes op grote kavels. De villa’s zijn wit en steken helder af tegen het groen van de tuinen en de bossages. De villa’s hebben Gooise allure, maar met een industriële twist.

De Fabriek

De Fabriek is het bedrijvige centrum van het voormalige fabrieksterrein. De resterende fabrieksgebouwen vormen de spil van het gebied en doen dienst als het ‘culturele centrum’ van De Krijgsman. De nieuwe gebouwen rond de oude fabriek krijgen allemaal een ’bedrijvige component’ en/of de mogelijkheid om wonen en werken te combineren.

Ruimten met hoge ramen, balken plafonds, stalen schuifdeuren, stenen muren en betonnen vloeren. Dat is het woonmilieu in de Fabriek. Er zijn kleine en grote appartementen. Maar ook kleine en grote werkruimten. Het is bij uitstek een plek voor jonge en/of startende ondernemers, kunstenaars en singles.

De Eilanden

Het waterrijke karakter van De Eilanden komt voort uit de voormalige fabriekswatergangen en de natte elzen- en essenbosjes die voor houtskoolproductie dienden van de kruitfabriek. Delen van dit drassige bos worden gekapt en opgehoogd om bruikbaar te worden voor bebouwing. De nieuwe eilanden vormen een waterwereld bestaande uit oude plasjes en sloten en nieuw gegraven watergangen, drassige gronden met bossages, of tuinoevers met bloemperken.

De Eilanden wordt een woongebied met gemêleerd beeld van kleine en grote huizen in riante tuinen en kleine groepjes huizen of rijtjes op bijzondere plekken aan het water. Bijna alle kavels liggen aan het vaarwater. De bebouwing moet niet te dominant zijn maar een bescheiden architectuur hebben. Het geheel moet een idyllische, natuurlijke sfeer uitstralen.

Het Bos

Duurzaamheid is een populaire term. Weinig mensen weten dat het oorspronkelijk een term is uit de bosbouw van drie eeuwen geleden. In het meest noordelijke deel van De Krijgsman wordt de bestaande bossfeer zoveel mogelijk gehandhaafd.

Bestaande boomgroepen rondom de woningen blijven zoveel mogelijk staan. Dit zorgt voor een bijzonder woonmilieu: het ’boswonen’.

Bewoners worden elk eigenaar van een stukje bos; dat is hun ‘tuin’. De bebouwing moet niet te dominant zijn maar een bescheiden architectuur hebben die past bij de outdoor-sfeer van het gebied. Houten huizen hebben de voorkeur, maar moderne architectuur kan ook, mits passend in de sfeer. Bewoners hebben geen ingerichte ‘tuin’ in hun stukje bos. In de gevel zitten grote ramen om de groene sfeer naar binnen te halen.

Het Riet

In het uiterste westen van het gebied liggen rietvelden. De openheid blijft hier gehandhaafd, in de rietvelden wordt niet gebouwd. Direct aan de rietvelden is wel een plek waar een multifunctioneel park kan worden aangelegd met bijvoorbeeld een hotelfunctie, een restaurant en publieke gebruikstuin.

De sfeer van het multifunctionele park moet natuurlijk zijn en het mooie uitzicht over de rietvelden benutten.

Ook liggen aan deze westkant nog twee fabrieksgebouwen die kunnen worden opgenomen in een publiek deel van het multifunctionele gebied. De westhoek ligt dicht bij de Maxisweg en snelweg waar de bebouwing een herkenningspunt kan zijn.

De gebouwen worden in een ensemble ontworpen rond een stille binnenplaats. Naast de mogelijke vestiging van bijvoorbeeld een bijzonder hotel met kamers in dit gebouw is er ook plek voor (hotel)appartementen los in het groen.

De Loodsen

De Loodsen zijn plekken voor exclusief wonen in het bestaande groen. De locaties zijn uitzonderlijk en liggen op zorgvuldig gekozen plekken her en der verspreid over De Krijgsman. De bebouwing is hier ondergeschikt aan het groen. De Loodsen zijn eigenlijk grote lofts op de grond. Woningen voor mensen die een woning met een grote voetprint zoeken, geen behoefte hebben aan een grote tuin, maar wel op de grond willen wonen.

Het zijn stoere gebouwen. Karakteristiek zijn steunbalken en kolommen die de vloeren en het dak dragen. De referentie naar de oude industrie wordt in de architectuur van het gebouw zichtbaar.

De Erven

De Erven refereren aan plekken waar voorheen fabrieksgebouwtjes stonden langs de productielijnen. Deze fabrieksgebouwtjes hadden allerlei bijzondere vormen al naar gelang de functie die ze vervulden. Deze rijkdom aan vormen en variatie in materialen komt in de bebouwing van de Erven terug.

De referentie naar de voormalige industrie wordt in de architectuur van het gebouw zichtbaar.

De Erven zijn vrijstaande woningen op vrijliggende kavels. De woningen zijn bijzonder en de architectuur is gedurfd. Bij elk erf hoort een stuk groen in eigendom en beheer. De ruige kwaliteit daarvan moet behouden blijven. Het zijn woningen voor mensen met lef en liefde voor natuur.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.