Handrem er af bij nieuw college Eemnes

Rood, Den Dunnen, Zoetman. foto caspar huurdeman

Rood, Den Dunnen, Zoetman. foto caspar huurdeman

Edward de Vries Lentsch
Eemnes

Het politieke akkoord dat voormalige oppositiepartijen CDA, VVD Eemnes en D66 voor de periode 2014-2018 hebben hebben, heet ’Eemnes in beweging’. Vrij vertaald: de handrem gaat er af.

Het coalitieakkoord barst van de ambitie, zoals dat hoort bij nieuwe machthebbers. Rode draad: een voortdurende dialoog tussen bestuur en de Eemnessers. ’Want hier is nog een wereld te winnen en VVD-CDA-D66 willen zorgen voor een bestuur dat de hand uitsteekt naar de bevolking en de ondernemers.’

Het vorige, door DorpsBelang gedomineerde, college maximaliseerde nieuwbouwwoningen aan 120 voor vier jaar. Die limiet wordt geschrapt. ’Om te kunnen zorgen voor een sociaal, maatschappelijk en economisch verantwoord woningaanbod.’ Dat kan, als de markt gunstig is, leiden tot een hoger bouwtempo in de Zuidpolder. Woningen worden energieneutraal gebouwd. Ook komt er een ’zelfzorg woonplan’, een groep woningen in de sociale sfeer, waar mensen kunnen wonen van 40 tot 80 jaar die voor elkaar kunnen zorgen tot ze zelf zorg nodig hebben. Focus op eenzijdig bouwen voor doelgroepen is van de baan. Corporatie De Alliantie wordt de wacht aangezegd als ze niet voldoen aan het nieuwe beleid van Eemnes. Anders wil de gemeente in zee met een kleinere corporatie, of zelfs weer een eigen woningbedrijf beginnen. Voor het deel van Eemnes tussen de Hilt en de Eemhof wordt een gebiedsvisie ontwikkeld.

Van de wethouders heeft Niels Rood het grootste takenpakket.  Rood gaat onder andere het BEL-zwembad doen, economische zaken, de bibliotheek, de Hilt, communicatie, personeel & organisatie, duurzaamheid, onderwijs en het Ocrietterrein.

CDA-wethouder Jan den Dunnen zal onder meer aan de bak moeten met de veranderingen in de zorg, de participatiewet (Tomin), sociale wijkteams, welzijn, woningbouw Zuidpolder, sport en verenigingsleven.

Den Dunnnen kent het klappen van de wethouderszweep, net als Herman Zoetman (VVD) is hij al bestuurder geweest. Zoetman heeft bijvoorbeeld bestemmingsplannen, de HOV, volkshuisvesting, de markt, grondzaken, natuur, verkeer en vervoer, ict, de markt en ook woningbouw Zuidpolder in zijn pakket.

Wat vinden de wethouders van het akkoord?

Jan den Dunnen (CDA):

'Het collegeprogramma gaat vooral uit van het gegeven hoe we leiding willen gaan geven aan de gemeente.

,,Burgers meer inspraak mogelijkheden bieden; de gemeenteraad het voortouw geven bij belangrijke onderwerpen; het service niveau van de gemeente verhogen; ondernemers die willen ondernemen, kansen bieden en bij de decentralisaties en bezuinigingen van  zorgtaken de cliënt die daadwerkelijk van de overheidszorg afhankelijk is centraal stellen.''

Herman Zoetman (VVD):

,,We steken de hand uit naar de inwoners en naar ondernemers. Er gaat veel veranderen en anders aangepakt worden dan voorheen. Maar de lat ligt ook hoog! Nieuwe woningen worden energieneutraal gebouwd! Dat is een forse stap. De Alliantie zal ook zo’n stap moeten maken en zich veel meer bewust moeten zijn van hun verantwoordelijkheden. Bij het Openbaar vervoer zetten we in op eenvoudiger haltes voor alle buslijnen die nu over de A27 aan Eemnes voorbij rijden zodat de bereikbaarheid van Eemnes stukken beter wordt. En we staan open voor plannen van ondernemers op elk gebied en zullen die als het enigszins mogelijk is faciliteren.''

Niels Rood (D66):

,,Ons streven is dat mensen als ze in contact zijn met de gemeente, steeds meer het idee krijgen dat ze welkom zijn, begrepen worden en snel duidelijkheid kunnen krijgen over ja of nee. Dat gaat niet vanzelf, we moeten dat met zijn allen doen aan de Zuidersingel 1. Maar het maakt het leven wel leuker, niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de mensen in de organisatie. De helft minder procedures en twee keer zoveel overeenstemming, dat lijkt me een mooie eerste mijlpaal. Om Eemnes sfeervol en karakteristiek te houden hebben we dynamiek nodig en voor een die daar een bijdrage aan wil leveren, staat de koffie klaar. Die heeft sinds kort ook nog een fair trade stempeltje.''

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.