Dwangsom voor b&b Smal Weesp: ’We konden bord plaatsen en open gaan’

Britte Ham
Weesp

De gemeente Weesp heeft aan de eigenaren van b&b Smal Weesp aan de Zeeburgstraat 35 een last onder dwangsom opgelegd. Reden hiervoor is dat volgens de gemeente het aantal vierkante meters dat in de woning gebruikt wordt voor de b&b, meer is dan op basis van het bestemmingsplan is toegestaan. Eigenaren Jaap Fokker en Annemiek van der Boor zijn verbijsterd.

,,In 2008 zijn we bij de gemeente geweest met de vraag wat we moesten doen om in dit pand een bed & breakfast te openen. We wilden graag weten welke vergunningen of eisen daarvoor nodig zouden zijn’’, aldus Van der Boor. ,,We kregen echter te horen dat er niets voor nodig was. Het enige dat ons werd gemeld is dat we een bord op de deur konden spijkeren en open konden gaan.’’ Fokker en Van der Boor waren blij met het antwoord en gingen aan de slag.

In mei 2015 kregen Fokker en Van der Boor echter onaangekondigd bezoek van twee toezichthouders van de gemeente. ,,We hebben ze rondgeleid, ze keken vooral naar brandveiligheid. Ook onze privévertrekken werden bekeken. Toen we vroegen naar de reden van de controle, was het antwoord dat de gemeente niet wist dat hier een b&b gevestigd was. Dat vonden we heel vreemd, als je je bedenkt dat we al in 2008 onze plannen bij de gemeente hebben neergelegd.’’

Wethouder

Van der Boor vertelt dat daarna nog regelmatig contact met de gemeente was. ,,We hebben zelfs een paar keer bezoeken van ambtenaren, raadsleden en van de wethouder gehad. Allemaal waren ze enthousiast over onze b&b en ze wensten ons succes en veel gasten toe.’’

In het bestemmingsplan ’Stedelijk gebied’ van de gemeente Weesp uit 2013 is het beleid hieromtrent vastgelegd. ,,In het plan is bepaald dat veertig procent van de begane grondlaag gebruikt mag worden voor een aan huis gebonden bedrijf of beroep’’, vertelt Van der Boor. ,,Omdat de grondlaag van onze b&b slechts een oppervlakte van 60 vierkante meter heeft, betekent het dat we maar 24 vierkante meter mogen gebruiken voor een beroep aan huis. Wel toegestaan is een maximum van vier bedden, maar onze kamers zijn 24 vierkante meter. In de praktijk betekent het dat we nog maar één kamer open mogen houden. We hebben nu te horen gekregen dat we in verband met het strijdig gebruik per 1 maart 2016 een dwangsom van twintigduizend euro moeten betalen als we de vier appartementen open houden. We zijn dus genoodzaakt om drie appartementen te sluiten. Dat betekent dat ons inkomen dan met 75% daalt!’’

Volgens een woordvoerder van de gemeente is de last onder dwangsom is opgelegd omdat de b&b niet voldoet aan het bestemmingsplan. ,,In dit plan is vastgelegd dat de woning van mevrouw Van der Boor een woonbestemming heeft.’’

Overschrijding

,,Wat in die hoedanigheid is toegestaan is een b&b met maximaal vier bedden en een oppervlakte van 24 vierkante meter. Dan is er geen vergunning nodig. De b&b van mevrouw Van der Boor heeft inmiddels elf bedden en is ca. 89 vierkante meter groot. Dat is een fikse overschrijding. Om te voorkomen dat her en der b&b-gelegenheden en kleine particuliere hotelletjes komen, wordt er strikt gehandhaafd. Mevrouw Van der Boor heeft voordat de gemeente haar eerste voornemen stuurde, geen vergunning aangevraagd en ook geen contact opgenomen met de gemeente over haar ideeën en plannen. Dan was zij op de hoogte gebracht van de regels hieromtrent. Uiteraard betreuren wij het dat mevrouw in deze situatie is terechtgekomen, maar met het handhaven en de last onder dwangsom wordt hopelijk een signaal afgegeven dat het starten van een b&b ook een formele kant heeft en dat daarover het beste vooraf met de gemeente kan worden overlegd.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.