Nog veel hobbels voor snelle bus in het Gooi

Illustratie provincie Noord-Holland

Eddie de Paepe
Hilversum

De snelle bus (HOV) tussen Hilversum en Huizen moet op weg naar de eerste rit - eind 2017 - nog heel wat hobbels nemen. Zo moet er grond van zeventien particulieren en bedrijven worden gekocht, moeten allerlei onderzoeken worden afgerond en moet een knoop worden doorgehakt over De Weg over Anna´s Hoeve,

De Hilversumse gemeenteraad is woensdagavond bijgepraat over het HOV-project. Projectleider Pepijn van Wijmen benadrukte onder meer dat het niet om de (slechts) vijf minuten rijtijdwinst gaat, maar om de betrouwbaarheid’.

De snelle bussen rijden ’op tijd, vaak en filevrij’. Nog geen veertig procent van het totale budget van 107 miljoen gaat naar het HOV zelf, stelde hij. Een groter bedrag gaat bijvoorbeeld naar voorzieningen voor de auto, waaronder de Oosterengweg-tunnel.

Over het tunnelplan is nog veel onduidelijk. Er lopen nog diverse onderzoeken. Duidelijk is al wel dat er in de grond geen zwerfkeien of andere obstakels zitten. En dat de omringende huizen tijdens de aanleg ’gemonitord’ worden op scheuren in de muren of andere schade. Zorgpunt is nog steeds de bereikbaarheid van bedrijven en winkels tijdens én na de tunnelbouw.

Solide

Hilversumse raadsleden vrezen dat de kosten het project - en dan met name van de tunnel - uit de pan gaan rijzen. Daar is geen aanleiding toe, stelde de projectleider. ,,Onze financiële raming is solide.’’ De provincie moet nog grond kopen van zeventien bedrijven en particulieren om de aanleg van de busbaan mogelijk te maken.

Belangrijk vraagstuk vormt nog wel de inpassing van het HOV-tracé in het natuur- en recreatiegebied Anna’s Hoeve, en - daaraan gekoppeld - de Weg over Anna’s Hoeve. Wordt die weg tóch verlegd (langs de bus- en spoorbaan), dan bespaart dat in ieder geval één ecoduct.

Ander voordeel is, dat dan een veel kleiner deel van Anna’s Hoeve voor recreanten afgesloten wordt. Voor bewoners en belanghebbenden is er donderdag 11 september (van 19.30 tot 21.00 uur) in het raadhuis een extra consultatiebijeenkomst over beide varianten. Buurgemeente Laren, de provincie en het GNR zijn warme voorstanders van het verleggen van de weg.

Alternatief plan

Tot voor kort werd uitgegaan van het laten liggen van de Weg over Anna’s Hoeve, zoals op bovenstaand kaartje. Vorige week besloot het college echter dat een eerder door Hilversum afgeschoten alternatief tóch onderzocht moest worden. In dat plan loopt de drukke weg parallel aan de vrije busbaan en de spoorlijn. Het huidige tracé vormt dan - ’gedegradeerd’ tot fiets- en wandelpad - een veel kleinere barrière in het groene gebied.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.