Verheugend veel beestjes en plantjes in het Gooi

Ronald Frisart
Hilversum

,,We zijn blij verrast met de hoeveelheid planten en dieren die we hebben aangetroffen’’, zegt Fred van Klaveren van de verniging van veldbiologen KNNV. ,,Het seizoen loopt al een beetje af en toch hebben we bijna duizend soorten geteld. We hebben nog niet alle resultaten geïnventariseerd, dus het kan best dat we de duizend gaan halen.’’

Een flink aantal Gooise natuurclubs stortte zich afgelopen weekeinde op de ’1000-soortendag’. Op rond 225 hectare natuurgebied binnen de gemeentegrenzen van Hilversum en Bussum zochten zeventig vrijwilligers naar plant- en diersoorten. Vooral de resultaten in Cruysbergen (Bussum) en Gijzenveen (Hilversum) gaven aanleiding tot tevredenheid. Van Klaveren: ,,Dat zijn oude landbouwgebieden die nu natuur zijn geworden. Ook Zanderij Crailo heeft zich (nade bouw van de natuurbrug, RF) heel goed hersteld’’.

Plantensoorten (377 stuks) werden het meest aangetroffen, gevolgd door paddenstoelen (111) en mossen en korstmossen. Henk Siebel (de ’mossenman’ van Vereniging Natuurmonumenten) meldt dat de terugkeer van veel mossoorten, waaronder klein rimpelmos, duidt op herstel van de natuur waar die er eerder wat minder goed aan toe was.

Uiteraard zijn er ook allerlei zoogdieren aangetroffen: veertien soorten om precies te zijn, waaronder ree, konijn, haas, bosmuis, mol en vos.

Vader en zoon Casper en Olaf Langendorf zochten en vonden allerhande vissoorten, waaronder de kleine modderkruiper. Jammer genoeg vonden ze ook exemplaren van de zonnebaars. Dat is een zogenoemde exoot, een soort die hier van oorsprong niet vandaan komt. Door zijn vraatzucht kan hij een negatieve invloed hebben op de vissoorten die wel in onze sloten en plassen thuis horen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.