Baarn strenger bij evenementen

Foto Studio Kastermans

Foto Studio Kastermans

Casper van den Broek
Baarn

Vrijwillligersorganisaties in Baarn merken dat het lastiger geworden is om bij de gemeente vergunningen te krijgen voor evenementen. De fracties van BOP en GroenLinks vragen zich af waarom dat is.

Volgens het college zijn de regels niet strenger geworden, maar worden ze wel consequenter toegepast.

,,Meer dan in het verleden vragen wij onze partners (brandweer, politie, genees- en gezondheidszorg) advies met betrekking tot evenementenaanvragen. Ook wordt tijdens evenementen vaker gecontroleerd.’’

De gemeente snapt dat het verminderen van regeldruk belangrijk is voor vrijwilligersorganisaties. ,,Net zo belangrijk voor de vrjiwilligersorganisatie en voor de Baarnse gemeenschap is een veilig verloop van een evenement.’’

Geen eigen handboek

Wel kan de informatie over evenementenvergunning en - regels duidelijker, overzichtelijker en centraler gepresenteerd worden, vindt ook het college. ,,Er wordt momenteel gewerkt aan een overzichtelijker en vindbaardere manier van ontsluiten van informatie over de toetsing, advisering en toezicht van de vergunningsprocedures.’’

Het college verwacht dat de gemeenteraad hierover in het eerste kwartaal van 2016 geïnformeerd kan worden. Wel is duidelijk dat de gemeente geen eigen handboek gaat opstellen, omdat er in dit najaar landelijk gestart wordt met een Evenementenhandboek Veiligheid.

Ook gaat de gemeente vrijwilligersorganisaties geen meerjaren vergunning voor een structureel evenement geven. ,,De ervaring in Baarn en andere gemeenten leert dat een jaarlijks terugkerend evenement vaak toch verschilt van een voorgaande editie. Om die reden zijn wij geen voorstander van een vergunning voor meer jaren.’’

Het college denkt dat het ieder jaar opnieuw aanvragen van een vergunning geen probleem hoeft te zijn, omdat een eerder goedgekeurde vergunning door de aanvrager goed gebruikt kan worden als voorbeeld.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.