Gemeente Blaricum boert goed in 2018

Edward de Vries Lentsch
Blaricum

De woningbouw in de Blaricummermeent, jarenlang een financiële molensteen, begint een goudmijn voor de gemeente Blaricum te worden.

’De woningbouw in de Blaricummermeent heeft er voor gezorgd dat wij een hogere uitkering van het Rijk ontvangen en ook de ozb voor deze woningen leidt tot een hogere inkomenspost. Hierdoor ontstaat in de jaren 2018 en verder een aanzienlijk begrotingsoverschot’. Optimistische taal van burgemeester en wethouders Blaricum die te lezen valt in de kadernota 2018-2021. Blaricum boert naar verwachting in de toekomst zelfs zo goed dat het afbouwen van een melkkoetje (371.900 euro belasting per jaar op ondergrondse kabels) geen problemen oplevert.

Een verhoging van de ozb is niet nodig, ook de inflatiecorrectie wordt achterwege gelaten. Het college stelt weer een teruggave afvalstoffenheffing voor in 2018. Voor meerpersoonshuishoudens 50 euro en voor een-persoonhuishoudens 25 euro. Het gemeentebestuur heeft ook de nodige uitgaven voor wijken in petto. Zo wordt een investering van bijna zes ton gepland voor de wijk Bouwvenen. Gebouwd in de jaren tachtig en nu toe aan groot onderhoud (riolering, afkoppeling regenwater, herstrating, vervanging groen en speelplaats). Voor de Bijvanck wordt een onderhoudsplan opgesteld.

De komende jaren verwacht Blaricum jaarlijks forse bedragen te moeten bijpassen voor het sociaal domein. De reserve die dit jaar nog 2,6 miljoen euro telt, slinkt in 2021 tot 2 miljoen euro. Van een heel andere orde van grootte is de post hondenbeleid. Het voorstel is 10.000 euro uit te trekken voor ’een gesprek met onze inwoners over wensen, behoeften en ideeën met betrekking tot de mate van overlast en eventuele oplossingen’.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.