Provincie gaat Huizen aanpakken in HOV-kwestie

Vraagtekens bij juistheid informatie wethouder Gerrit Pas over HOV aan gemeenteraad

Vraagtekens bij juistheid informatie wethouder Gerrit Pas over HOV aan gemeenteraad

Eddie de Paepe
Huizen

Het heeft er alle schijn van, dat wethouder Gerrit Pas (GroenLinks) de gemeenteraad van Huizen onjuist heeft geïnformeerd over het snelle busbaan-project.

De VVD informeerde donderdagavond in de raad naar de risico’s van de HOV-koers van het Huizer college. B en w vroegen de raad zich uit te spreken voor de (geoptimaliseerde) meerijdvariant via ’t Merk. En dus tegen de vrije busbaan, zoals die in januari 2014 is afgesproken in de overeenkomst tussen de provincie Noord-Holland, Huizen, Hilversum, Laren en Eemnes.

Donderdagavond vroegen de liberalen wethouder Pas wat de gevolgen zouden zijn van instemming van de raad met ’zijn’ meerijdvariant. ’Gaat de HOV-stuurgroep de gemeente dan in gebreke stellen?’, luidde de vraag. ,,Dat weet ik niet”, antwoordde Pas.

De wethouder benadrukte, dat het meest recente rapport van bureau Arcadis (waarin ’t Merk zeer positief uit de bus komt) nog niet in de ’stuurgroep HOV in het Gooi’ - waarin de provincie en de vier gemeenten zitting hebben - was besproken. ,,Dat komt pas op de agenda na het besluit van deze raad.”

Geheime notulen

Deze uitlatingen staan haaks op het (concept)verslag van de stuurgroepvergadering van 12 november. Uit de geheime notulen blijkt, dat het Arcadis-rapport en het daarop gebaseerde collegebesluit wel degelijk in de stuurgroep aan de orde is geweest. De Noord-Hollandse gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) sprak die dag duidelijke taal, zo blijkt. ’Het is meerijden via Meent, een busbaan via Meent of niets’, veegde zij het Huizer Merk-alternatief van tafel.

Het verslag vervolgt: ’Mevr. Post constateert dat Huizen de gemaakte afspraken weer niet nagekomen is en is hier teleurgesteld over. Als Huizen komt met een voorstel voor ’t Merk, kan ze niet anders dan constateren dat Huizen haar afspraken uit de overeenkomst niet nakomt en ziet ze zich genoodzaakt om Huizen daarvoor in gebreke te stellen. Mevr. Post geeft aan dat ze dat ook niet zal nalaten.’ Dus: houdt Huizen vast aan ’t Merk - en dat is het geval - dan zijn de (financiële) gevolgen voor de Gooise gemeente.

Wethouder Gerrit Pas wil niet ingaan op de vraag van deze krant of hij de raad verkeerd heeft geïnformeerd. ,,Wij reageren niet op notulen die nog niet zijn vastgesteld”, laat hij via een woordvoerder weten.

Elisabeth Post

Gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) bevestigt desgevraagd dat de stuurgroep HOV in het Gooi al in een eerder stadium op de hoogte is gebracht van het meest recente voorstel van het college van Huizen. B en w houden - gesteund door een meerderheid van de raad - vast aan de meerijdvariant via 't Merk.

"Het is een eenzijdig door het college van Huizen genomen besluit", reageert Post. "De samenwerkingsovereenkomst HOV in het Gooi geldt nog steeds, de gemeente Huizen heeft niet aangegeven hier uit te willen stappen. In de samenwerkingsovereenkomst is het tracé van de HOV busbaan vastgelegd."

"Na het gezamenlijk onderzoek in opdracht van provincie en de gemeenten Huizen en Blaricum is in het voorjaar alsnog gekeken of meerijden over 't Merk HOV-waardig is. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is. Het is daarom merkwaardig dat het college tot het besluit is gekomen waar de raad vorige week mee heeft ingestemd."

Splitsen

Over de gevolgen van de keuze van Huizen voor de meerijdvariant 't Merk - en dus tegen de vrije busbaan - houdt Post zich op de vlakte. In november hebben gedeputeerde staten besloten het ontwerp PIP (provinciaal inpassingsplan) te splitsen in een deel Eemnes, Laren, Hilversum en een deel Huizen, Blaricum. "Het ontwerp PIP ligt nu ter inzage", stelt de gedeputeerde.

"Wat de gevolgen van het besluit van Huizen zijn voor het tracé-deel Huizen-Blaricum is op dit moment niet duidelijk. De partners binnen het project zullen dit de komende tijd bespreken."

VVD Huizen

De geheime notulen van de stuurgroep HOV in het Gooi werpen volgens Jessica Prins, fractievoorzitter van de VVD in Huizen, 'een heel ander licht op de zaak'. De antwoorden van wethouder Gerrit Pas in de raadsvergadering van donderdagavond op de VVD-vragen waren volgens haar 'heel vaag en erg onduidelijk'. En nu lijkt het erop, dat die antwoorden ook onjuist waren.

De VVD laat het er niet bij zitten. "Wij willen allereerst zelf die notulen zien", stelt Prins. "Pas daarna trekken wij conclusies over het optreden van de wethouder."

Voor de Huizer liberalen vormt het een en ander in ieder geval aanleiding om 'heel specifiek door te gaan vragen'. "Wij gaan het college hierover nieuwe, dringende vragen stellen", meldt Prins.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.