Zorg over vervuiling in oude vuilnisbelt van Baarn

De kwaliteit van het grondwater in de oude vuilnisbelt wordt in de gaten gehouden,
© Studio Kastermans/Ben den Ouden
Baarn

Hoe veilig is de omgeving onder en rond de voormalige huisvuilbelt van de gemeente Baarn? De Baarnse Onafhankelijke Partij BOP wil opheldering van de gemeente.

Aanleiding voor de onrust is de melding van een verontrustend bodemonderzoek in het raadsvoorstel over de verplaatsing van het gasontvangstation naar de Noordschil.

Gebleken is in het verleden dat op en nabij de oude vuilnisbelt de grond ernstig verontreinigd is. Mede omdat er plannen zijn voor woningbouw op de Noordschil, tussen de Drakenburgerweg en de Rijksweg A1, wil de BOP opheldering.

Zeven jaar geleden is bij de locatie van de vuilstort een nieuwe toplaag grond aangebracht om het huisvuil van de belt in te pakken. Ook zijn peilbuizen geplaatst om in de gaten te houden of er gif wegstroomt uit de oude belt. Kees Koudstaal van de BOP is er niet gerust op.

„Ze pleurden vroeger van alles op die vuilnisbelten. Asbest, olie, accu’s, noem maar op. Tien jaar geleden hebben we daar vragen over gesteld, het asbest lag open en bloot op de belt. In het slib in de Beltvijver zaten zink, kankerverwekkende pak’s. In het raadsvoorstel over de verplaatsing van het gasontvangstation staat dat grond ter plaatse ernstig verontreinigd is. Tien jaar geleden beloofde het college dat dat scherp in de gaten te houden. Dat er vervuiling in die belt zit is zeker, dat is zo met alle 4000 voormalige vuilnisbelten in ons land. Wat ik wil weten is of er gemonitord is, hoe de situatie is van het oppervlaktewater en het grondwater nabij de belt.”

Op de achtergrond spelen de woningbouwplannen die al tien jaar voor de Noordschil bestaan. Mocht er inderdaad sprake zijn van ernstige vervuiling, kan dat de plannen voor het gebied doorkruisen.

Koudstaal: „In de woningbouwplannen van tien jaar geleden stonden huizen gepland langs de Beltvijver. Met steigertjes en kinderen die in de vijver aan het spelevaren waren. En hoe zit het met de ijsbaan? Die wordt met water uit de Beltvijver bevloeid. En de volkstuintjes ernaast, die gebruiken het water van de vijver. Ik wil gewoon weten hoe de stand van zaken nu is.”

Meer nieuws uit Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.