Huizen: op naar vijf wethouders

Oud-wethouders Marianne Verhage (CU) en Janny Rebel (CDA)

Oud-wethouders Marianne Verhage (CU) en Janny Rebel (CDA)© Foto: Eddie de Paepe

Eddie de Paepe
Huizen

De kans is groot dat het nieuwe college van Huizen niet uit vier maar uit vijf wethouders (plus de burgemeester) gaat bestaan. Twee van de VVD, en een van elk van de andere coalitiepartners: CDA, D66 en PvdA.

Dinsdagavond hebben de vier lijsttrekkers, onder voorzitterschap van VVD-formateur Erwin Ormel, een eerste gesprek gehad over vier grote thema’s. Drie inhoudelijke: zondagsopenstelling, sociaal domein en gemeentelijke herindeling. Het vierde thema was het aantal wethouders, de verdeling van de portefeuilles en de kandidaat-wethouders.

Begrip

,,De partijen zijn bereid om zich in elkaar in te leven en hebben begrip voor elkaar”, concludeert Ormel. ,,Dat vind ik hoopvol.” Het ene thema vraagt uiteraard meer spreektijd dan het andere. ,,De zondagsopenstelling kost bijvoorbeeld meer tijd en energie dan het sociaal domein.”

Volle agenda’s

Jessica Prins (VVD), Rutger Rebel (CDA), Maarten Hoelscher (PvdA) en Marlous Verbeek (D66) komen volgende week woensdagavond voor de tweede keer bij elkaar. Ormel had het graag eerder gezien, maar wordt de voet dwars gezet door volle agenda’s met onder meer twee raadsvergaderingen, de Matthäus Passion in Huizen en de Paasdagen.

Meivakantie

,,Ik wil er druk op houden. Want als je niet oppast, is het straks meivakantie. De inwoners van Huizen hebben er recht op om weer snel een goed gemeentebestuur te hebben.” Ormel verwacht nog wel een paar weken nodig hebben. ,,Als de partijen elkaar op die vier grote thema’s vinden, dan heb ik er alle vertrouwen in dat dat ook op de andere onderwerpen gebeurt. En dan kan het snel gaan.” Zijn de vier lijsttrekkers op hoofdlijnen akkoord, dan komen ook de fractiespecialisten aan bod om in schrijf- of werkgroepen aan een akkoord te werken. De VVD’er streeft ernaar de collegevorming voor de meivakantie te hebben afgerond.

Wethouders

Vier partijen in Huizen dus, maar hoeveel wethouders? Een van de opties is: vier partijen, dus ook vier wethouders. Maar doet dat (getalsmatig) wel recht aan de uitslag van de verkiezingen? De VVD is met zes raadszetels met afstand de grootste geworden; de andere drie hebben elk slechts drie zetels. Dat verschil zou je kunnen vertalen door de VVD-wethouder relatief zware portefeuilles te geven.

Stemmen

De kans is echter groot dat de liberalen voor een tweede optie kiezen. Wanneer het college intern verdeeld is over een onderwerp, moet er gestemd worden. Zijn twee wethouders vóór en twee tegen een voorstel, dan geeft in de huidige constellatie de burgemeester de doorslag. Met twee wethouders krijgen de liberalen een grotere stem in het kapittel en hoeft het liberale duo maar een van de drie collega’s ’mee’ te krijgen.

Hoelscher

De vier partijen hebben in het eerste gesprek hun kandidaat-wethouders naar voren geschoven. Wie dat zijn, is niet bekend. PvdA’er Maarten Hoelscher meldde echter al op de avond van de verkiezingen dat hij in is voor het wethouderschap. Het ligt verder voor de hand dat Marlous Verbeek (D66) door wil.

Resteren CDA en VVD.

Leiderschap

Tijdens de verkennende gesprekken met alle partijen heeft Ormel gevraagd naar mogelijke coalities. Op basis van de getalsmatige uitslag kwam er geen ’onvermijdelijke’ samenwerking uit de bus. De programmatische verschillen tussen de partijen zijn ’relatief klein’. Andere criteria moesten de doorslag geven. Meer informele zoals ’bewezen bestuurlijk leiderschap’, ’politieke stabiliteit’ en ’onderlinge chemie’. Die leverden de combinatie VVD, CDA, D66 en PvdA op.

Collegeboot

De lokale partijen (Leefbaar Huizen en Dorpsbelangen Huizen) missen - ondanks de extra stemmen - de collegeboot door hun gebrek aan bestuurlijke ervaring en hun harde opstelling op fusiegebied. GroenLinks is blijkbaar voor de VVD geen optie, in ieder geval inhoudelijk. De ChristenUnie en SGP staan met name buitenspel door de de zondagssluiting. Deze heikele kwestie kostte het CDA (dat twee zetels inleverde) veel stemmen, maar de christendemocraten scoren nog steeds goed op bestuurlijke ervaring.

Bert Rebel

Ruime ervaring zien de partijen graag in elkaars kandidaat-wethouders. Na het afzwaaien van Janny Bakker heeft het CDA er minstens één die ruim aan dit criterium voldoet. Bert Rebel zit al zestien jaar in de raad, was vicevoorzitter en fractievoorzitter. Daarbij is hij financieel goed onderlegd. Een wethouder hoeft geen vakspecialist te zijn, maar affiniteit en zeker deskundigheid is natuurlijk een pre.

Naar de kandidaat voor de VVD blijft het, ten slotte, nog even gissen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.