Burgers weten het misschien beter

Susanne van Velzen
Hilversum

Burgers weten het misschien wel beter dan ambtenaren. Of ze hebben op zijn minst goede ideeën voor het Raadhuis. Onder de noemer ’Meedoen in Hilversum’ heeft de gemeente burgerparticipatie nu echt in gang gezet. Hilversum roept inwoners op om actief mee te denken over het maken van nieuw beleid in het zogeheten sociaal domein: jeugd, werk en inkomen, zorg en ondersteuning.

Burgers betrekken bij het maken van plannen voor Hilversum is één van de speerpunten van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. In het raadsakkoord 2014-2018 wordt nadrukkelijk en uitgebreid beschreven dat het gemeentebestuur de komende jaren ’meer gaat vertrouwen op de eigen kracht van Hilversummers en hun onderlinge verbanden’.

Op de verniewde website van de gemeente is burgerparticipatie prominent ondergebracht. Op de startpagina staat een groot blok ’Meedoen in Hilversum’.

Jeugdzorg

Het eerste grote onderwerp waarvoor de gemeente na de verkiezingen een beroep doet op de denkkracht van de burger is het flink aantal nieuwe ’sociale’ taken dat de gemeente er per 1 januari 2015 bijkrijgt. Zo komen jeugdzorg, wmo en participatie grotendeels bij gemeenten terecht. En daar moet nieuw beleid voor opgesteld worden. Rode draad in dat beleid is dat iedereen mee moet kunnen doen aan de samenleving. Bij voorkeur op eigen kracht en als dat niet gaat dan allereerst met hulp van de omgeving: familie, vrienden en buren.

Mensen die een ernstige fysieke of verstandelijke beperking hebben, mensen die echt niet voor eigen inkomen kunnen zorgen en mensen die in een onveilige situatie verkeren, kunnen rekenen op het vangnet van de gemeente.

Ingewikkeld

Het is nou niet meteen het makkelijkste en meest overzichtelijke onderwerp waar de gemeente de kennis van Hilversummers voor inschakelt. Op de site moet de burger die enthousiast mee wil denken zich eerst door een stapel ingewikkelde dossiers en nota’s zien te werken. Vervolgens kunnen de goede ideeën tot 14 augustus schriftelijk, digitaal of mondeling aan de gemeente doorgegeven worden. Alle inbreng van de burgers wordt vervolgens op de website toegevoegd en meegenomen in de besluitvorming.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.