SC Muiden wellicht naar rechter over Brediusterrein

Tamar de Vries
Muiden

SportCombinatie Muiden ziet niets in de twee oplossingen die de gemeente Muiden aandraagt voor de gedwongen ’uitplaatsing’ van de omni-vereniging. Sterker nog, SC Muiden overweegt een voorlopige voorziening aan te vragen bij de bestuursrechter. De club laat de rechter dan toetsen of de gemeente van de gemeente een passende oplossing is voor het Brediusterrein.

Het terrein moet worden voorbereid (met zandophoging) op de aanleg van de sportvelden en de toekomstige bouw van een hotel. Tot het zover is kan SC Muiden voetballen bij FC Weesp of in Muiderberg, aldus de gemeente.

Maar SC Muiden ziet daar geen brood in. De vereniging heeft anderhalve week geleden een eigen plan ingediend als alternatief voor de twee oplossingen waar de gemeente mee komt. ,,De oplossingen zijn volstrekt onaanvaardbaar’’, stelt de sportclub. Het alternatief van de club gaat uit van de aanleg van drie natuurgrasvelden op het toekomstige Brediussportpark.

Hergebruikt

Gedurende de aanleg van de drie velden dienen er tijdelijke twee natuurgrasvelden gerealiseerd te worden op de Bredius naast het nieuwe sportpark. Daarbij wil SC Muiden dat materiaal van het bestaande sportpark hergebruikt wordt voor de tijdelijke velden, zoals graszoden, dertig centimeter grond en de lichtinstallatie.

Volgens de sportcombinatie kan er gebruik worden gemaakt van een ’gewichtsneutrale aanlegmethode’ zodat de Bredius niet eerst voorbereid hoeft te worden. Start van de werkzaamheden zou op 15 juli moeten plaatsvinden.

De gemeente Muiden oordeelt dat het alternatieve plan niet haalbaar in verband met vergunningen en het ontbreken van financiële middelen. Waternet is van mening dat de variant die de sportclub voorstelt niet mogelijk is omdat de club tijdelijke velden wil aanleggen zonder ophoging.

Onhaalbaar

Rijkswaterstaat is de eigenaar van de Brediusgronden en heeft laten weten geen medewerking te verlenen aan het alternatieve plan. Rijkswaterstaat geeft slechts toestemming voor twee velden totdat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Wat de gemeente betreft is het alternatief van SC Muiden financieel niet haalbaar.

,,Voor de tijdelijke velden is geen budget beschikbaar en de investering is bovendien gezien de mogelijke zeer korte speelduur niet te verantwoorden’’, aldus gemeente.

Frank Blonk, lid van de Commissie Uitplaatsing Bredius, zegt dat het nog niet zeker is dat SC Muiden naar de rechter stapt. ,,De gang naar de rechter is een mogelijke stap. We willen de gebeurtenissen van de afgelopen week eerst even op ons in laten werken. Het bestuur spreekt er maandag over.’’

Dat SC Muiden juridische stappen overweegt, bevreemdt wethouder Henny Timmerman. ,,In feite maakt SC Muiden dan bezwaar tegen hun eigen plan.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.