Gooimeer voor recreant beperkt

Gooimeer voor recreant beperkt
De betonning nabij het eiland Huizerhoef.
© Foto: Jan Schra
Huizen

Het deel van het Gooimeer dat - buiten de hoofdvaargeul - ’veilig’ is voor recreatievaartuigen is fors ingeperkt. Het lijkt paradoxaal, maar dit heeft te maken met de verhevigde strijd tegen het fonteinkruid.

De provincie Noord-Holland en vijf waterrecreatie-partners zijn vorige maand met een actieplan gekomen om de woekerende waterplant aan te pakken in de Randmeren, het Markermeer en het IJmeer. Dit met steun van gemeenten en private partijen. De regio is bereid hier de komende vijf jaar 1,25 miljoen euro extra in te investeren, op voorwaarde dat het Rijk ook bijdraagt aan het oplossing.

Betonning

Daarop vooruitlopend is een onderdeeltje van de plannen al gerealiseerd: aanpassing van de betonning in het Gooimeer. Tot nu toe kon jaarlijks slechts 450 hectare van het Gooimeer worden gemaaid. Te weten: de snelvaarbaan bij Almere, en een strook langs én twee smalle stroken naar de hoofdvaargeul. Voor de komende jaren is echter extra geld uitgetrokken, zodat 150 hectare extra onder handen kan worden genomen.

Onduidelijk

,,Maar er blijft een heel groot gebied waar niet gemaaid wordt”, stelt Kees Kooijman, voorzitter van de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren (de uitvoerende instantie van de Coöperatie Gastvrije Randmeren). ,,Daarbij was het heel onduidelijk waar dat werd gedaan.” Het is (financieel) onmogelijk om alle waterplanten binnen de bestaande betonning voor recreatievaart aan te pakken.

Boeien

De recreatie- of jachtbebakening (rood-witte boeien aan de ene en groen-witte aan de andere kant) geeft aan waar minstens anderhalve meter water staat. Maar door het woekerende fonteinkruid wil dat niet zeggen, dat het daar ook bevaarbaar is, legt Kooijman uit. Vandaar dat besloten is een deel van de boeien te verplaatsen, waardoor het voor de recreatievaart ’veilige’ gebied flink wordt ingeperkt.

Voordeel

,,Dit is in het voorjaar een nadeel”, geeft Kooijman toe. ,,Maar in de zomer een groot voordeel.” Vanaf half juni tot eind juni wordt het fonteinkruid gemaaid. Daarna is voortaan in ieder geval het hele gebied tussen de tonnen goed bevaarbaar.

Deze ’garantie’ geldt onder meer voor het ’Bottervak’ voor de kust van Huizen. ,,Op verzoek van de Watersportvereniging Gooierhaven”, meldt Kooijman.

Voorbij de (deels verplaatste) rood-witte boeien kan natuurlijk nog steeds - afhankelijk van diepgang en fonteinkruid - gevaren worden. Maar dat blijft op eigen risico.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie