Wijdemeren gaat de boer op voor jongerenhuisvesting

Ronald Frisart
Wijdemeren

Gemeenteraadsleden en het college van Wijdemeren gaan in de regio bepleiten dat er meer mogelijkheden komen om jongeren aan betaalbaar onderdak te helpen. In het bijzonder gaat het erom jongeren ook in aanmerking te laten komen voor huurwoningen groter dan 55 vierkante meter.

Voor Wijdemeren is dat van groot belang omdat er in de dorpen in eze gemeente maar heel weinig huurwoningen zijn van minder dan 55 vierkante meter. Daardoor is het moeilijk jonge mensen aan woonruimte te helpen.

Op Sieta Vermeulen (VVD) na steunde de hele raad donderdagavond een motie van Rosalie van Rijn (CDA) die beoogt de 55 meter-grens te schrappen uit de regionale huisvestingsverordening. De motie roept raadsleden, burgemeester en wethouders op dat te bepleiten bij hun ambt- en partijgenoten in de andere gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek.

Wethouder Betske van Henten (volkshuisvesting) vertelde de raad dat haar collega’s in de regio vinden dat eerst de lopende experimenten met volkshuisvesting moeten worden geëvalueerd. Ze vertelde dat in Wijdemeren vorig jaar 94 woningen aan nieuwe huurders zijn toegewezen. ,,Elf procent daarvan ging naar mensen jonger dan 23 jaar en 37 procent naar mensen tussen 23 en 35 jaar’’, aldus de wethouder. Daarnaast wordt met de woningcorporaties bekeken welke ongeveer twintig huurwoningen van meer dan 55 vierkante meter in Wijdemeren als experiment kunnen worden toegewezen aan jongeren.

Vermeulen (VVD) vond dat alles voldoende en steunde de motie niet. Alle andere raadsleden schaarden zich achter Van Rijn. Huisvesting voor jongeren en jonge gezinnen is in Wijdemeren erg belangrijk omdat deze gemeente sterk vergrijst, sterker nog dat de rest van de regio.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.