Vrije busbaan Gooi weer dichterbij

Redacteur Hilversum
hilversum

De vrije busbaan Hilversum-Huizen is een stap dichterbij gekomen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn akkoord met de bestuursovereenkomst voor het project HOV in ‘t Gooi.

Daarmee bevestigen ze de afspraken tussen de provincie en de regiogemeenten Hilversum, Huizen, Eemnes en Laren (Blaricum weigert mee te doen) over de uitvoering.

Het licht staat nu op groen voor de verdere voorbereiding en uitvoering van het omstreden project, dat begin volgend jaar nog in provinciale staten aan de orde komt. In de bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over het ontwerp en over planning, taakverdeling, financiering en risico’s tijdens de uitvoering. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 2015 van start gaat.

In de tussentijd moet nog de planologische procedure voor het provinciaal inpassingplan (PIP) worden voorbereid en doorlopen, benadrukt de provincie. Verder worden milieuonderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld geluid en luchtkwaliteit en wordt het verleggen van kabels en leidingen langs het tracé voorbereid.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.