Buurt verliest kort geding tegen locatie scouts Maggy Lekeux Laren

Edward de Vries Lentsch
Laren

Het kort geding dat omwonenden van scouting Maggy Lekeux bij de Raad van State hadden aangespannen, is gewonnen door de gemeente Laren. De voorzieningenrechter vindt de locatie-zaak niet spoedeisend. Er volgt wel een uitspraak in de bodemprocedure en dat gaat nog maanden duren.

Vooral een toezegging van Joost Gijzel (voorzitter Maggy Lekeux), gedaan tijdens de zitting in Den Haag, blijkt van doorslaggevend belang te zijn geweest.

De bewoners maakten bezwaar tegen het bestemmingsplan waarin Laren de locatie aan de Vredelaan/Veerweg regelt. De buurt wil blokkeren dat het tijdelijke, gedoogde scountinghonk wordt vervangen door een definitieve versie. Vandaar de spoedprocedure.

Maar de rechter vindt die spoed onnodig. ’De scouting heeft onvoorwaardelijk toegezegd dat hangende de behandeling van het beroep tegen het bestemmingsplan geen omgevingsvergunning voor het bouwen zal worden aangevraagd voor een permanent gebouw voor de scouting. Gelet hierop en nu ook anderszins niet is gebleken dat met de inwerkingtreding van het plan onomkeerbare gevolgen zullen ontstaan voordat de Raad van State uitspraak in de bodemzaak zal hebben gedaan, is met het verzoek geen spoedeisend belang gemoeid’, staat in het vonnis.

De rechter wijst de omwonenden dat het ze vrij staat een nieuw verzoek voor een voorlopige voorziening in te dienen als blijkt dat er toch ’onomkeerbare ontwikkelingen’ dreigen. Een van de omwonenden is verhuisd. In de bodemprocedure zal worden bekeken of de oud-bewoner nog wel belanghebbend is.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.