Woonlasten in Eemnes blijven gelijk

Eddie de Paepe
Eemnes

De gemeentebegroting 2017 van Eemnes is opnieuw sluitend en ook het meerjarenbeeld (2017-2020) is positief, meldt het college.

De (gemiddelde) woonlasten blijven voor de inwoners van Eemnes in 2017 vrijwel gelijk; ook de inflatie wordt niet gecorrigeerd. ’Daarmee liggen de lasten zeven procent lager dan het landelijk gemiddelde.’ Ondanks de invoering van een nieuw inzamelsysteem voor afval, blijven de kosten voor rioolheffing en afvalstoffenheffing gelijk. Omdat er geld terug wordt gegeven uit de reserves riool en afvalstoffenheffing, krijgen huishoudens volgend jaar zeventien euro (eenpersoons) of 37 euro (meerpersoons huishouden) terug.

Ook in 2017 wordt geïnvesteerd in het wegenonderhoud, melden burgemeester en wethouders. Met name Stachouwerweg en Meentweg worden aangepakt. ’Ook de aansluiting op de kruising Laarderweg-Wakkerendijk kan veiliger.’ Het budget wegenonderhoud is daarom structureel opgehoogd. Het Meerjarig Investeringsprogramma maakt het mogelijk om vanaf 2017 nog meer te investeren in Eemnes.

In dit programma zijn al de volgende projecten opgenomen: openbaar groen, geluidswal, baggerplan watergangen, fietspad Te Veenweg Noord, verlichting & fiets-voetpad Eikenlaan, het aanleggen van de fietsbrug Hasselaarlaan en de herinrichting van de Wakkerendijk.

De gemeente trekt verder meer geld uit voor educatie.

De raad behandelt de begroting 2017 op maandag 31 oktober.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.