Coalitie Soest: ’Onderzoek toch nieuwbouw Beukendal’

Hans van Keken
Soest

Sporthal Beukendal wordt zoals verwacht zeer waarschijnlijk meegenomen in een onderzoek naar mogelijke locaties voor een nieuwe sporthal.

Coalitiepartijen D66, Soest2002, VVD en CDA komen vanavond, zoals deze krant begin vorige week al aankondigde, met een motie van die strekking. Daarmee reageren de partijen op de actie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS), dat eerder pleitte voor onderzoek naar de kosten van een nieuwe hal op de plek van Beukendal. Met deze motie wijken de coalitiepartijen af van hun eerdere steevast aangehouden weigering om de locatie Beukendal op haalbaarheid te onderzoeken. Zij hebben de verantwoordelijk wethouders Van Berkel en Pijnenborg dan ook steeds eraan gehouden dat een nieuwe hal alleen in Overhees kon komen. Aanvankelijk was de locatie bij het Orandogebouw – aan de Di Lassostraat – daarbij de keuze, maar na flinke protesten uit de buurt daar ging ook toen al de politiek overstag. Nu doen ze dat wederom, door behalve de zes locaties in de wijk dus ook Beukendal te onderzoeken.

Verzet

Volgens de vier, onder aanvoering van D66, zou het onzorgvuldig zijn om zowel een hal in Overhees (met participatie) als Beukendal (dan zonder participatie) te onderzoeken. Daarmee reageren de partijen ook op het verzet dat in Overhees ontstond, na het bekend worden van de plannen, en op het voorstel van GGS dat ook ambtelijke steun krijgt bij het uitwerken van deze optie. De workshops om met wijkbewoners te overleggen over mogelijke locaties werden bijna twee weken geleden al afgelast, vlak voor D66 met een concept-motie kwam.

De sport en het onderwijs in Soest hadden vorig jaar al een voorkeur uitgesproken voor een nieuwe hal in Overhees, ook om de bezuinigingen in de sport te kunnen halen. In Overhees zou een hal zowel overdag (door scholen) als ’s avonds door sporters gebruikt kunnen worden. Toen was ook al bekend dat het college de locatie Orlandogebouw als meest serieuze optie zag. De buurt reageerde toen niet, het verzet kwam pas dit voorjaar, mede ingegeven door vrees voor verkeersoverlast.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.