’Leveranciers WMO krijgen voldoende’

Eddie de Paepe
Huizen

Wat het verstrekken van WMO-hulpmiddelen aan mensen met een fysieke beperking betreft scoort de regio Gooi en Vechtstreek bovengemiddeld. Dit stelt het Huizer college in antwoord op vragen van het CDA.

De christendemocraten stelden die naar aanleiding van een landelijke onderzoek. BS&F vroeg ruim honderd gemeenten naar hun ervaringen met leveranciers van hulpmiddelen zoals rolstoelen, scootmobielen en aangepaste fietsen. Die waren niet allemaal positief.

Huizen deed niet mee aan het onderzoek, maar b en w gaan wel in op de lokale en regionale ervaringen. Zo worden ook in Huizen afgesproken levertijden van hulpmiddelen niet altijd gehaald. Dit heeft volgens Contractbeheer van de Regio Gooi- en Vechtstreek in- en externe oorzaken. Een recent voorbeeld van dat laatste is de lange levertijd van scootmobielen. Het overgrote deel wordt geïmporteerd en in vrachtschepen naar Nederland verscheept. Door een staking was er onvoldoende aanvoer, waardoor alle leveranciers in Nederland leveringsproblemen hadden.

Contractbeheer heeft, zo meldt het college, regelmatig gesprekken met de drie leveranciers - Welzorg, Beenhakker en Medipoint/Harting-Bank - om na te gaan hoe problemen opgelost kunnen worden.

Een ander landelijk knelpunt is dat niet altijd de meest passende voorziening wordt geleverd. ln het Gooi en de Vechtstreek geldt echter een geschiktheidsgarantie. Is een voorziening niet passend, dan moet de leverancier kosteloos een nieuwe/andere leveren.

Verder bleek uit het onderzoek dat de kwaliteit van de dienstverlening soms minder goed is dan beloofd. ’Inwoners van Huizen zijn in het algemeen tevreden over de kwaliteit van de hulpmiddelen zelf. Wel krijgen we soms meldingen over de bejegening van inwoners door de leveranciers. Zo hebben ze niet altijd merkbaar begrip voor de impact op het leven van een inwoner met een beperking als het leveren van een hulpmiddel of onderdeel daarvoor langer duurt dan verwacht. Ook duurt het soms (te) lang voordat er een offerte is opgesteld. Hierop worden de leveranciers aangesproken.’

B en w concluderen dat de situatie in Huizen en de overige regiogemeenten ’beter is dan gemiddeld in Nederland’.

Bij de nieuwe aanbesteding van de levering van hulpmiddelen gaat de Regio wel bekijken hoe onnodige bureaucratie (onder meer bij reparaties van hulpmiddelen) kan worden voorkomen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.