Werk aan verbindingsboog bij Muiderberg

Tamar de Vries
Muiderberg

Rijkswaterstaat start 18 augustus met werkzaamheden aan de verbindingsboog van de A6 naar de A1 en aan de fundering van de spoorbrug. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de weguitbreiding van de A1/A6 tussen Diemen en Almere Havendreef.

De bouw van een nieuw viaduct, bestaande uit 2 losse delen, maakt onderdeel uit van een nieuwe verbindingsboog van de A6 naar de A1. De werkzaamheden hiervoor starten op 18 augustus en bestaan uit heien van betonpalen en het intrillen van damwanden tot ongeveer eind september 2014.

De verbindingsboog is naar verwachting eind 2016 gereed. Voor de fundering van de opbouw van de toekomstige spoorbrug brengt Rijkswaterstaat vanaf 25 augustus tot halverwege oktober heipalen aan. Deze werkzaamheden vinden plaats aan de zuidzijde van de bestaande spoorbrug.

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen, indien noodzakelijk incidenteel ook op zaterdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de omgeving en geluidsoverlast beperkt, bijvoorbeeld door waar mogelijk damwanden in te trillen in plaats van te heien.

In oktober wordt gedurende een aantal nachten gewerkt. Ook worden tijdens een treinvrij weekend van 10 tot en met 13 oktober palen geheid en damwanden getrild. Dit kan geluidoverlast en trillingen veroorzaken. Over de werkzaamheden in oktober wordt u nog nader geïnformeerd.

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de A1/A6 tussen de knooppunten Diemen, Muiderberg en de aansluiting Almere Havendreef. Op de A1 komen 5 rijstroken per rijrichting en op de A6 4 rijstroken per rijrichting. Over het hele traject komt een wisselbaan met 2 rijstroken.

De werkzaamheden aan de A1/A6 maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). De extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert, en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.

Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot: bij Muiden verleggen we de A1 en voor de kruising met de Vecht bouwen we het breedste aquaduct van Europa. Verder bouwt Rijkswaterstaat een tweede Hollandse Brug, een extra brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en wordt de spoorbrug bij Muiderberg vervangen. Het werk aan de A1/A6 Diemen – Almere Havendreef is klaar in 2020.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.