Ook Amaris nu bij nette zorgbedrijven

Ronald Frisart
Hilversum

Amaris Zorggroep heeft zich vorig jaar gevoegd bij de weinige zorgbedrijven in deze regio die zich netjes houden aan de beloningsnormen voor topfunctionarissen. Dat blijkt uit de jaarrekening 2015 van Amaris.

In 2014 werd één Amaris-toezichthouder beloond boven de norm: 8.862 euro ofwel 334 euro boven de toenmalige grens. In 2015 kregen twee toezichthouders 8.862 euro (de anderen minder). Toch bleven ze onder het plafond. Dat komt doordat de bezoldigingsnorm voor toezichthouders is opgetrokken. De twee Amaris-bestuurders bleven vorig jaar onder het maximum. In 2014 was dat ook al zo.

Bij Inovum bleven bestuurder Aad de Jonge en de toezichthouders vorig jaar, net als in 2014, onder de normbedragen. In het jaardocument 2015 staat ook: ,,De raad van toezicht heeft met betrekking tot de eigen beloning gekozen niet tot aanpassing over te gaan, hoewel de WNT (Wet Normering Topinkomens, red.) hier wel de mogelijkheid toe gaf.’’

Inovum sleepte nog wel een erfenis mee. De in februari 2014 vertrokken bestuurder Wim Schimmel kreeg in 2015 nog een stuk ontslagvergoeding: 60.128 euro. Onder zijn bewind raakte Inovum destijds in financiële moeilijkheden. Twee oud-interimbestuurders die in 2014 nog boven de norm zaten, zijn in 2015 uit de boeken verdwenen.

Bij het Leger des Heils bleven alle topfunctionarissen vorig jaar, net als in 2014, onder de geldende normen voor bestuurders en toezichthouders.

Bij Allerzorg (thuiszorg, kraamzorg) gingen bestuurders Monique Dekker en Paul Cornelissen in 2014 nog flink boven de WNT-norm uit. Vorig jaar zakten die overschrijdingen naar 1,45 euro (Dekker) en 60 cent (Cornelissen). Naar beneden afgerond valt te verdedigen dat ze tot de norm zijn gezakt. Onbekend is of de Allerzorg-toezichthouders zich aan hun norm hielden. Daarvan is nog geen opgave gedaan. In 2014 bleven ze onder hun maximum.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.