Soest wil af van buurtbureaucratie

Hans van Keken
Soest

De gemeente Soest wil flexibeler worden met geld voor burgerinitiatieven. Ze wil af van de wat starre, bureaucratische werkwijze van wijkbudgetten en wijkbeheerteams.

Die wbt’s leveren de teams te veel verplichtingen op. Jaarrekeningen, notuleren, begrotingen maken, vergaderingen, de ‘wijkraden’ die ook een eigen budget krijgen voor maatschappelijke en nuttige initiatieven in de wijken, zijn instituutjes op zich geworden. Bovendien zijn ze ook nog niet eens erg bekend, blijkt uit onderzoek. Slechts 39% van de Soesters weet van het bestaan.

De meeste WBT’s zijn niet tevreden met de huidige gang van zaken. Ze vinden het moeilijk om aansluiting met de inwoners te vinden en daardoor ook om nieuwe leden te werven. Verder lopen ze ook vaak tegen de ‘regeltjes’ van de gemeente aan. Wat wel goed werkt zijn de kleinere, concrete projecten dichtbij de inwoners zelf, stelt de gemeente Soest

Enkele jaren geleden leek een aantal wijkbeheerteams redelijk te draaien. Maar vorig jaar kwam de klad erin: de teams waren te vaak afhankelijk van een of twee goedwillende buurtbewoners. Er zijn nu nog vijf wbt’s, en Overhees overweegt om ermee te stoppen.

Wat volgens de gemeente wel goed werkt zijn de kleinere, concrete projecten dichtbij de inwoners zelf. Die vinden ook de leden van de wbt’s het leukst, omdat ze het meest energie geven. Vandaar dat Soest nu voorstelt om ‘het instituut’ wijkbeheerteam maar helemaal los te laten. Een officiële jaarrekening is dan niet meer nodig, een simpele verantwoording moet dan voldoende zijn. Wbt’s zouden voortaan dan net als actieve bewoners budget moeten kunnen aanvragen.

Met deze overgangsregeling hoopt Soest beter gehoor te geven aan losse projectmatige initiatieven die leven bij de bewoners. Er moet nog an een subsidieregeling gewerkt worden. ,,We willen als college de regelgeving iets loslaten”, legt wethouder Jannelies van Berkel uit. Volgens haar scheppen mensen via sociale media steeds makkelijker draagvlak voor hun plannen. Ook staat dat vaak los van de wijkgrenzen van de wijkteams. Plan is om aan de hand van deze voorlopige visie tot een plan te komen.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.