Zoekplaatje: St. Clemens Maria Hofbauer

,,Heel modern. Daarvoor was het altaar een soort baldakijn, en stond op vier ’pilaren’.”

Eddie de Paepe
Hilversum

Diverse lezers herkenden op het zoekplaatje van vorige week (nr. 405) het interieur van de St. Clemens Maria Hofbauer, oftewel Clemenskerk, aan de Bosdrift in Hilversum.

De foto is gemaakt in de jaren vijftig, meent Gerard Rijerse. ,,Pastoor was toen pastoor Nieuwenhuis. Kapelaans waren onder anderen Van de Meulen (of Vermeulen), Wortmann en Stolwijk. Op de muren vóór het altaar was een indrukwekkend aantal heiligen (?) geschilderd.”

Bij gelegenheid van het 12,5 jarig pastoraat van pastoor Akkerman schonk de parochie hem in 1948 een nieuw hoofdaltaar, weet Jan Dekker te melden.

Filmbrand

,,De zorgen - denk aan de de dag van de grote ’filmbrand’ aan de Bosdrift op 23 september 1934, waarbij veertig kinderen ernstig gewond raakten en drie van hen overleden, teleurstellingen en de lasten van de oorlogsjaren - drukten hun stempel op de pastoor. Hij achtte het niet verantwoord zijn ambt nog langer uit te oefenen. Op 8 oktober 1948 nam hij afscheid van zijn parochianen, die het erg jammer vonden hun zorgzame herder te moeten missen. Hoezeer ze zijn zwoegen en werken op prijs hadden gesteld, bleek toen hij als emeritus-pastoor in 1960 in Soestdijk zijn gouden priesterfeest vierde: de Clementianen schonken hem een fraai tv-toestel”, schrijft Dekker. ,,Het altaar heeft jaren verstoft op de zolder gelegen na weer een verandering van het hoofdaltaar.”

Als oud-parochiaan herkende Martin van Hooren het hoofdaltaar van de Clemens direct. ,,Dit is opgesteld in de vijftiger jaren en was toen heel modern. Daarvoor was het altaar een soort baldakijn, en stond op vier ’pilaren’. Heel indrukwekkend en refererend aan het Rijke Roomse Leven. Later, in de zeventiger jaren, werden overal de offertafels naar voren gehaald om de afstand tussen de ’geestelijken’ en de kerkgangers te verkleinen. De pastores keken de kerk in en stonden niet meer met de rug naar de parochie-gemeenschap”, aldus Van Hooren. ,,Tijden veranderen, de kerk is als zodanig niet meer in gebruik en is er sprake van om een trampolineschool hierin te vestigen. Tijden veranderen, maar de glas-in-loodramen zijn volgens mij nog aanwezig.”

Priesterjubileum

Rob van Wilgenburg stuurt twee foto’s uit het boekje ’1914-1989 Kroniek van de parochie van de Heilige Clemens Maria Hofbauer te Hilversum’. Het bijschrift bij de oudste luidt: ’Bij gelegenheid van het 12½-jarig pastoraat van pastoor Akkerman schonk de parochie hem in 1948 een nieuw hoofdaltaar’. De tweede foto toont ’het interieur in het begin van de zestiger jaren’. Van Wilgenburg: ,,Hierbij kan nog vermeld worden dat tijdens het 40-jarig priesterjubileum van pastoor J.A. Nieuwenhuys op 15 augustus 1961 de kerk een totaal verjongde aanblik bood. Met andere woorden: de foto is genomen tussen 1948 en 1961.”

Hierboven het nieuwe zoekplaatje (nr. 405). Een folkloristisch (?) optreden in - hoogstwaarschijnlijk - het gemeentelijk sportpark in Hilversum.

Helpen bij dit zoekplaatje kan via fotostevens@gooieneemlander.nl of De Gooi- en Eemlander, Postbus 15, 1200 AA Hilversum.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.