Zorgen om parkeerdruk Tergooi Blaricum

Redacteur Hilversum
Blaricum

De toekomstige taakverdeling tussen de Blaricumse en Hilversumse ziekenhuizen wakkert in de Blaricumse gemeenteraad de vrees aan dat de parkeerdruk rond het ziekenhuis toeneemt.

Dat bleek bij de bespreking van de structuurvisie in de aanloop naar een nieuw bestemmingsplan voor het ziekenhuisterrein. Forse uitbreiding van de Blaricumse vestiging is van de baan. Daarom zijn er ook minder parkeerplaatsen nodig dan de duizend in het oorspronkelijke plan. Een parkeergarage aan de westkant van het terrein bij het busstation blijft nodig, maar met slechts vijfhonderd plekken. Op het maaiveld blijven 250 parkeerplekken aanwezig.Met het oog op de toekomst wil Tergooi Blaricum naast de ziekenhuisfunctie ook inspringen op de veranderde (zorg)markt. Daarbij wordt gedacht aan nieuwe verblijfsfuncties (hotel) met het accent op zorg, wellness/leisure en (zorg)wonen. In de structuurvisie wordt gesproken over afdelingen van verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatie en gespecialiseerde zorg voor ouderen. Bij de hotelfunctie wordt gedacht aan een motel/hotel, gericht op wellness en wandelen in de natuur.

De politiek vroeg zich af hoe de toename van functies van het ziekenhuis te rijmen valt met minder parkeerplekken.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.