GNR werkt aan draagvlak in regio

Een deel van de vrijwilligers.© Foto: GNR

Eddie de Paepe
Hilversum

Het GNR wil volgend jaar het draagvlak onder de Gooise bevolking verhogen, onder meer door een flinke uitbreiding van het aantal actieve vrijwilligers en begunstigers, en de inzet van een ’promoteam’.

Het een en ander staat te lezen in de conceptbegroting 2017.

Het werken aan betrokkenheid en draagvlak onder burgers, ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en bezoekers is volgens de natuurclub ’een continue proces waar veel geld en capaciteit voor nodig is’.

Ondanks dat het GNR krap bij kas zit, wordt volgend jaar gewerkt aan een aantal doelen. Zo wil de natuurclub het aantal actieve vrijwilligers fors uitbreiden, van 380 naar 450. Het GNR heeft echter te weinig menskracht (doorgaans boswachters en regiobeheerders) beschikbaar voor de noodzakelijke opvang en begeleiding van groepen vrijwilligers. Deze moeten dan ook - nog meer dan al het geval is - ’zelfredzaam en zelfsturend’ worden. Daarbij krijgt de organisatie steun van de Groene Academie, het provinciale samenwerkingsproject met collega-terreinbeheerders.

Het GNR ziet de vrijwilligers als een belangrijke intermediair tussen de stichting en de Gooise bevolking. De onbetaalde krachten beheren de natuur, inventariseren flora en fauna, verzorgen voorlichting en excursies of fungeren als gastheer/vrouw (onder meer bij de schaapskooi). Momenteel zijn het er zo’n 380, die samen goed zijn voor ruim achtduizend nuttige uren. In Huizen is een van de bedrijfsgebouwen - De Oude Loods - ingericht als uitvalsbasis voor de vrijwilligers.

Gooische Mij

Via onder meer De Gooische Mij wil het GNR volgend jaar het aantal vrijwilligers vergroten. Deze in 2015 gestarte samenwerking met twee lokale ondernemers is ’van groot belang’ bij het vergroten van de naamsbekendheid een het aantal betalende begunstigers. Ondernemers Guus Blessing en Lucas Mol koppelen het maken en verkopen van regionale producten aan steun voor de stichting GNR. Op die manier wil De Gooische Mij jaarlijks minimaal 300 begunstigers werven.

De natuurclub wil volgend jaar nog meer investeren in contacten met bedrijven om op den duur meer begunstigers (structureel) en financiële bijdragen aan projecten (incidenteel) te krijgen. Hiervoor is een fondsenwerver in de arm genomen en een nieuw communicatiebeleid vastgesteld.

De natuurclub streeft naar een grotere zichtbaarheid door activiteiten en bij evenementen, onder meer door de inzet van het GNR-promoteam. Ook op sociale media: het aantal Facebook-volgers moet omhoog van ruim vijfduizend naar 7500.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.