Wethouders Hilversum spelen elkaar Philips-aap toe

Foto Studio Kastermans/Alexander Marks

Foto Studio Kastermans/Alexander Marks

Ronald Frisart
Hilversum

De Hilversumse wethouders Wimar Jaeger en Nicolien van Vroonhoven ontkennen te hebben geweten van het allereerste gesprek over wat er op het voormalige Philipsterrein kan worden gebouwd. Daarmee spelen ze elkaar de aap toe - managersjargon voor: de verantwoordelijkheid voor een lastige kwestie afschuiven.

Op 6 juli spraken bedrijfsmakelaar Ans de Wijn en een medewerker met drie hoge Hilversumse ambtenaren. Vanwege de voorgenomen verkoop van het Philipscomplex wilden de makelaars weten wat voor bebouwing de gemeente daar in gedachten heeft. De ambtenaren spraken onder meer over ’een mix van vrije kavels, sociale woningbouw, grondgebonden woningen en gestapelde woningen’.

Financier Propertize, die opdracht gaf het Philipscomplex te verkopen, vernam later van wethouder Jaeger dat er ’grondgebonden woningen’ moeten komen, dus geen appartementen. Op 18 december noemde Jaeger in een gesprek met deze krant het onderhoud van de ambtenaren met de makelaars ’niet verstandig’. Gevraagd om een toelichting noemt hij dat gesprek van 6 juli nu ’niet heel erg zakelijk’. En: ,,Je moet voorzichtig zijn met wat je toezegt.’’

Dat roept de vraag op welke wethouder destijds wist dat de drie ambtenaren met de makelaars zouden praten en wat ze zouden zeggen. ,,Ik was daarvan niet op de hoogte’’, zegt wethouder Van Vroonhoven. ,,Ik heb het Philipsdossier maar één week behandeld, in de week waarin ik die brief schreef.’’ Ze doelt op de brief waarin ze de raad op 9 september liet weten dat de gemeente niet zou bieden op het Philipscomplex - een optie die Jaeger eerder had opengehouden.

Op zijn beurt zegt Jaeger over het onderhoud tussen makelaars en ambtenaren: ,,Ik was van dat gesprek destijds niet op de hoogte.’’ Ter toelichting zegt hij dat aanvankelijk het Philipscomplex ’wat betreft stedelijke indeling, hoeveel woningen enzovoort’ het terrein was van Van Vroonhoven.

Twee wethouders die zich met het Philipscomplex bezighouden of hebben beziggehouden en allebei zeggen ze niet op de hoogte te zijn geweest van het gesprek van 6 juli. Mogelijk hebben de drie ambtenaren op eigen houtje geopereerd. Niettemin is altijd een wethouder politiek verantwoordelijk

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.