Irritaties lopen hoog op over Huizen

De Huizer wethouder Gerrit Pas in het nauw

De Huizer wethouder Gerrit Pas in het nauw

Eddie de Paepe
Huizen

De eigenzinnige koers van Huizen zorgt voor toenemende irritaties en onbegrip bij de andere leden van de HOV-stuurgroep. Dat blijkt uit het geheime (conceptverslag van de meest recente vergadering.

Tijdens deze vergadering (op 12 november), gaf de Huizer wethouder Gerrit Pas een toelichting op de stand van zaken rond de onderzoeken naar de snelle busverbinding. Pas vertelde dat Huizen ’nogal wat vragen’ had bij de uitkomsten bij de gezamenlijke studie van de drie externe bureaus van de provincie, Blaricum en Huizen.

In dat onderzoek werden de meerijdvarianten via ’t Merk en via de Meent vergeleken. Die via ’t Merk voldeed volgens de onderzoekers niet aan de eisen. Dit tot verbazing van Huizen. In een eerder onderzoek was namelijk ’t Merk wel als ’HOV-waardig’ uit de bus gekomen. Deze eerder studie was uitgevoerd door bureau Arcadis in opdracht van de gemeente Huizen.

Netjes

Huizen is groot voorstander van de ’t Merk-variant. Vandaar dat de gemeente opnieuw Arcadis inhuurde. Met de opdracht om met extra ’optimalisaties’ te komen. Zodat ’t Merk - netjes volgens de in het gezamenlijke onderzoek gehanteerde methodiek - weer wel aan de eisen voldeed. Het was niet verbazingwekkend dat Arcadis dit klusje wist te klaren.

Daarmee had het Huizer college de gewenste argumenten om vast te houden aan ’t Merk, legde Pas de andere stuurgroepleden uit. Die waren echter ’not-amused’, zo blijkt uit het verslag.

Vergadering

’Er komt steeds een nieuw rapport als Huizen het niet eens is met de uitkomst.’ Aan het woord is de Hilversumse verkeerswethouder Floris Voorink (VVD). Het is donderdag 12 november 2015. De stuurgroep HOV in het Gooi vergadert. Op verzoek van de Noord-Hollandse gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) reageert Voorink op de woorden van de Huizer wethouder Gerrit Pas (GroenLinks).

Huizen houdt, gesteund door een nieuw onderzoek van het eigen bureau, vast aan de meerijdvariant via ’t Merk. ’Afgelopen zomer wilde Huizen geen nader onderzoek, want de kosten voor het ingenieursbureau zouden te hoog zijn’, merkt Voorink fijntjes op. ’Nu ligt er ineens toch een memo.’

Moedeloos

Ook Larense wethouder Ton Stam (VVD) is niet blij met zijn Huizer collega. Er is genoeg onderzocht. ’Moet er nu weer een rapport gemaakt worden als de provincie het er niet mee eens is?’ Stam wordt er moedeloos van. Hij vindt het de hoogste tijd om Huizen op haar verantwoordelijkheid te wijzen.

De Larense wethouder haalt uit: ’Er is een overeenkomst getekend. Als Huizen niet bereid om de afspraken na te komen, is dat een wanprestatie.’ Dit gaat ten koste van de regionale samenwerking. Stam benadrukt dat elke maand vertraging in het HOV-project twee ton kost.

Wethouder Herman Zoetman (VVD) van Eemnes constateert dat veel van de door Huizen voorgestelde ’optimalisaties’ op grondgebied van buurgemeente Blaricum liggen. Blaricum zit, zoals bekend, niet in de HOV-stuurgroep. Zoetman voorspelt dat overeenstemming tussen Huizen en Blaricum nog ’een hele opgave wordt’. En dat iedereen ziet dat de meerijdvariant via ’t Merk op den duur niet meer voldoet aan de eisen. En dan moet de vrije busbaan alsnog worden aangelegd. Leg dat dan maar eens uit aan de burgers!

Niet netjes

Dan komt gedeputeerde Elisabeth Post aan het woord. Zij is ’teleurgesteld’. Het gezamenlijke onderzoek is er ’na veel vijven en zessen’ gekomen. Afspraak was, dat gekozen zou worden voor de beste optie. En nu heeft Huizen, achter de rug van de partners, toch weer een eigen ’eenzijdig onderzoek’ laten doen. Niet zo netjes. Huizen is de gemaakte afspraken wéér niet nagekomen, constateert Post.

Wethouder Stam van Laren voegt daaraan toe het college van Blaricum niets voelt voor een gezamenlijke brief met Huizen, waarin ’t Merk naar voren wordt geschoven. Dat klopt niet, reageert Pas. Dat klopt wel, zegt Stam. Hij heeft dat een dag eerder zelf van de Blaricumse wethouder (Liesbeth Boersen) gehoord.

Stam wijst erop, dat Huizen wel met Blaricum praat, maar niet met de stuurgroep. ’Een hoogst merkwaardig, tactisch politiek spel.’ ’Niets mis mee’, verdedigt Pas zich.

Geschil

Post kondigt nogmaals aan dat zij Huizen ’in gebreke gaat stellen’. Tenzij de andere leden van de stuurgroep vinden dat er met wat extra tijd toch nog samen uit te komen is? Voorink ziet ’weinig aanknopingspunten’ voor oplossing van het ’geschil’. Stam heeft er geen vertrouwen in.

Voorink noemt de koerswijziging van Huizen ’merkwaardig’. Bij de vergadering van afgelopen zomer stelde Pas nog ’in weinig lovende bewoordingen’ dat Blaricum niet welkom was om mee te praten over een gezamenlijke oplossing. ’Nu is de samenwerking opeens van groot belang voor Huizen.’ Ook het Gewest wilde Pas er niet bij hebben. Voorink spreekt van een vertragingstactiek van Huizen.

Pas verweert zich. In de ’nazit’ van de stuurgroep van 7 juli is besproken of de Regio niet initiatief moest nemen. Vervolgens stond er ’ineens’ een afspraak in zijn agenda, met het Regio en Blaricum erbij. Dat zag Pas niet zitten. Hij wilde alleen praten met de leden van de stuurgroep.

Voorink blijft bij zijn verwijt. Dat Huizen vlak voor de vergadering het ’memo’ van Arcadis heeft verspreid, ondersteunt zijn gevoel. Het komt op hem bijna over dat Huizen dit ’met opzet zo aangelijnd heeft’ zodat ’er weer een maand overheen gaat voordat we er iets zinnigs over kunnen zeggen’. Huizen heeft Hilversum nooit gevraagd om mee te denken.

Bijzonder spel

Stam sluit zich daarbij aan. Huizen wilde met de stuurgroep praten, niet met Blaricum. Nu is er buiten de stuurgroep om wel met Blaricum gepraat. Huizen speelt volgens de Larense wethouder ’een bijzonder spel’, waar hij zijn ’vinger niet achter krijgt’. Duidelijk is volgens de Larense wethouder wel, dat het ’steeds om het belang van Huizen gaat en verder om niets anders’.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.