Nog steeds stijging klanten voedselbank

Petra Messelink
BaarnSoest

Nog steeds neemt het aantal mensen toe, dat bij de Voedselbank Gooi en omstreken wekelijks eten komt halen. In Baarn zijn er nu 33 mensen/gezinnen die voedsel nodig hebben en in Soest gaat het op dit moment om 85 adressen. Eind vorig jaar waren het zo’n 28 (Baarn) en 74 (Soest) pakketten.

Woordvoerder Henca Hasper verwacht dat het aantal mensen dat eten nodig heeft in de zomer wat minder wordt. ,,Maar dat heeft waarschijnlijk alleen maar te maken met het feit dat verwijzers vakantie hebben. Het merendeel van de mensen heeft maximaal een half jaar behoefte aan het voedsel. Zo’n veertig procent heeft die hulp een jaar nodig. Het gaat echt om een overbruggingsperiode. Er is gemiddeld zo’n drie maanden nodig om van een noodsituatie in de bijstand terecht te komen. Het kan zijn dat deze termijn korter wordt, omdat dit vanaf 1 januari via de WMO-loketten wordt geregeld.’’

Hasper merkt wel dat mensen die in de schuldhulpverlening terecht gekomen zijn, steeds vaker langer hulp nodig hebben. ,,Dat komt doordat de bewindvoerders te weinig geld aan de mensen geven om van rond te komen. Ook stemmen de beslagleggers niet op elkaar af. Dat houdt soms in dat drie instanties beslag leggen op geld. Dat kan niet. Mensen hebben in de schuldhulpverlening recht op een minimum waarmee ze zelf ook eten kunnen kopen. In de praktijk blijkt echter dat sommige mensen daar echt geen geld voor hebben. Sommige mensen hebben wel drie jaar voedselhulp nodig.’’

Hasper ontdekt ook dat er in de schuldhulpverlening malafide bewindvoerders zijn die ervoor zorgen dat het geld eerst naar hen gaat. ,,Net zoals bij de pgb’s heb je bewindvoerders die mensen niet helpen, maar juist ervoor zorgen dat zij nog meer schulden hebben. Het gaat wel om 20 à 25 procent van de mensen, die na drie jaar financieel beroerder uit de schuldhulpverlening komen dan dat zij erin gingen.’’ Ook zijn er steeds meer 65-plussers die bij de Voedselbank aankloppen. ,,Ik weet niet of er sprake is van een trendbreuk. De pensioenen worden meer en meer niet geïndexeerd. Het kan zijn dat er daarom meer 65-plussers een beroep moeten doen op de Voedselbank. Het is nog te vroeg om daar iets definitiefs over te zeggen, maar het valt wel op.’’

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.