Huizer gedecoreerden op een rijtje

Burgemeester Fons Hertog temidden van de gedecoreerden.© Foto: Studio Kastermans

Eddie de Paepe
Huizen

Acht inwoners van Huizen en een van Naarden hebben woensdagochtend in het gemeentehuis van Huizen een koninklijke onderscheiding gekregen. Hieronder hun namen en de door de gemeente aangeleverde omschrijving van hun maatscahppelijke activiteiten.

Dhr. J.T.G. (Ron) Drupsteen

(Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)

De heer Drupsteen is zeer verdienstelijk op kunstzinnig gebied voor de Nederlandse samenleving. Al meer dan 36 jaar zet hij zich als freelancer in als grafisch ontwerper. Voordien is hij circa 9 jaar werkzaam geweest bij de VPRO als vormgever/regisseur, waar hij muziek- en satirische programma’s regisseerde en maakte daar o.a. de leader voor ‘Gat van Nederland’. De heer Drupsteen wordt aangemerkt als een eigenzinnig, vernieuwend maar ook zelf-relativerend mens, wiens werk de VPRO belichaamt. De VPRO en de heer Drupsteen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanaf 1980 tot op heden is hij freelance grafisch ontwerper en heeft met zijn veelzijdige talent in vele opzichten een stempel gedrukt op vele zaken die bij de Nederlandse bevolking indruk hebben gemaakt of herinnering hebben achtergelaten: guldens biljetten, postzegels, boekenbon, paspoort en de Akte van Abdicatie in 2013. Ook heeft de heer Drupsteen de gevel van het Instituut Beeld en Geluid in Hilversum ontworpen evenals de luiken op het gemeentehuis van Bronkhorst. De laatste jaren houdt de heer Drupsteen zich bezig met het ‘op beeld’ zetten van moderne muziek. Het Rijksmuseum Twenthe kocht een van zijn werken ‘The Rhytm Painter’. Ook de documentairefilm ‘Heart of Amsterdam’ uit 1992 over het Paleis op de Dam is van hem. Ron Drupsteen is vernieuwend binnen de Nederlandse cultuur en heeft verschillende culturele prijzen mogen ontvangen, zoals de Nipkowschijf, de Prix Sacem du Louvre en Prix Italia. Naast bovenvermelde werkzaamheden houdt de heer Drupsteen zich vrijwillig bezig met muzikale festivals. Met een leeftijd van 74 jaar is de heer J.T.G. Drupsteen tot op de dag van vandaag nog steeds actief als ZZP ‘er in de grafische sector en levert een kleurrijke bijdrage aan de Nederlandse culturele samenleving.

Dhr. S. (Suat) Delice

(Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Naast zijn werkzaamheden bij politie Midden-Nederland, district Gooi & Vechtstreek, is de heer S. Delice ruim 31 jaar bestuurslid van de Alevitische gemeenschap ’t Gooi. Vanuit zijn lidmaatschap van de Alevitische gemeenschap heeft de heer Delice een aantal activiteiten verricht ten dienste van de samenleving. Voorbeelden zijn het oprichten van een eigen gebouw voor de Alevieten, voorlichting geven over homo emancipatie binnen de Turkse gemeenschap, voorlichting geven over huiselijk geweld, 3 à 4 keer per jaar het leiden van landelijke gebedsbijeenkomsten en aan plaatselijke vergaderingen deelnemen met gemeenteraad en politieke partijen om elkaar beter te leren kennen en de samenwerking en verbondenheid te bevorderen.

Dhr. J.H.M. (Hans) de Jong

(Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Naast zijn werkzaamheden als projectvoorbereider bij Slokker Bouwgroep Huizen, is de heer de Jong al ruim 40 jaar actief vrijwilliger in diverse functies voor voetbalvereniging B.V.V.’31 te Blaricum. Tevens is de heer De Jong ruim 22 jaar actief vrijwilliger voor de St. Vitus Parochie te Blaricum. Naast voorgaande activiteiten is de heer J.H.M. de Jong al ruim 29 jaar voetbalscheidsrechter, begeleider, consul en spotter voor de KNVB en ruim 25 jaar vrijwillig actief voor COVS, Scheidsrechtersvereniging ’t Gooi, als penningmeester, trainer en spelregelteam.

Dr. J.F.M. (Frans) Kolk

(Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer Kolk heeft de volgende vrijwillige activiteiten verricht:

 • 5 jaar voorzitter geweest van Stichting Neutraal Bijzonder Montessori Onderwijs Huizen,
 • 5 jaar voorzitter geweest van de PvdA afdeling Huizen,
 • 3 jaar voorzitter geweest van de Huizer Ondernemers Federatie,
 • 5 jaar voorzitter geweest bij de Werkgroep Kunst en Cultuurprijzen Huizen,
 • 5 jaar voorzitter geweest bij Watersportvereniging Gooierhaven,
 • 3 jaar adviseur geweest voor het GAD, project Roemenië,
 • tot op heden 3 jaar bestuurslid bij Stichting Sailability,
 • tot op heden 4 jaar secretaris bij de Stichting Huizer Botters,
 • tot op heden 10 jaar penningmeester bij Stichting Vrienden van de Bolder.

Mw. M. (Martha) van Manen-Hissink

(Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Naast haar werkzaamheden als zorgmanager bij de Christelijke Thuiszorg Hervormd Huizen (tegenwoordig Amaris), heeft mevrouw M. van Manen-Hissink de volgende vrijwillige activiteiten verricht:

 • ruim 18 jaar actief geweest als lid van de Kerkenraad van de Hervormde gemeente Spieghelkerk te Bussum.
 • 6 jaar ouderling geweest van de Protestantse gemeente de Goede Herderkerk te Huizen, alwaar ze tot op de dag van vandaag nog actief vrijwilligerswerk verricht (in totaal ruim 15 jaar).
 • 5 jaar curator geweest van het Willem de Zwijgercollege te Bussum. Tevens was mevrouw M. van Manen-Hissink bibliotheekmoeder in deze periode.
 • 9 jaar bestuurslid geweest bij de NCRV.
 • Tot op de dag van vandaag ruim 8 jaar bestuurslid bij de PCOB (Christelijke Ouderenorganisatie).

Met een leeftijd van 69 jaar is mevrouw M. van Manen-Hissink nog steeds actief als vrijwilligster voor de Protestantse gemeente de Goede Herderkerk. Tevens is mevrouw Van Manen nog actief als bestuurslid voor de PCOB (Christelijke Ouderenorganissatie).

Dhr. J. (Jan) Peet

(Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer Peet is zeer verdienstelijk voor de lokale samenleving, met name gericht op de verkeersveiligheid. Naast zijn werkzaamheden bij de politie heeft dhr. Peet zich ook ruim 30 jaar geheel vrijwillig ingezet voor de politie d.m.v. diverse soorten alcohol- en verkeerscontroles, werving en selectie, organiseren van tentoonstellingen Open Dagen bij de politie en voorlichtingsactiviteiten op basisscholen in ’t Gooi. Tevens is de heer Peet tot op de dag van vandaag, ruim 24 jaar actief als bestuurslid en vrijwilliger voor Veilig Verkeer Nederland. Daarnaast is hij tot op heden al 12 jaar vrijwilliger bij Woonzorgcentrum De Marke De Meenthoek, waar hij ouderen helpt in het internetcafé en bij festiviteiten hand en spandiensten verricht. In de periode 2001 tot 2004 heeft de heer J. Peet geheel belangeloos zijn medewerking verleend aan het organiseren van modelbouwevenementen (treinen, vliegtuigen, auto’s en schepen) en aan tentoonstellingen van Stichting Gooische Stoomtram Huizen, tijdens het jaarlijkse evenement de Huizerdag. Met een leeftijd van 73 jaar zet de heer J. Peet zich nog altijd in voor Veilig Verkeer Nederland en als vrijwilliger voor Woonzorgcentrum De Marke De Meenthoek.

Dhr. A.A.N. (André) Vink

(Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

De heer Vink is zeer verdienstelijk voor de (landelijke) samenleving. Geheel vrijwillig zet hij zich al meer dan 32 jaar met grote betrokkenheid in voor de recreatieve watersport. Ruim 29 jaar is dhr. Vink directeur geweest van HISWA Vereniging Amsterdam. Ruim 20 jaar geleden is hij mede-initiatiefnemer van het platform toerisme en recreatie Gastvrij Nederland geweest. Ruim 33 jaar heeft de heer Vink zich als lid van de tentoonstellingscommissie HISWA-RAI voorjaarsbeurs ingezet. Ruim 4 jaar was hij bestuurslid en voorzitter van Public Relations Council van Nederland Maritiem land. Ruim 7 jaar was de heer Vink penningmeester van Waterrecreatie Nederland, waarvan hij al heel wat jaren eerder al lid was. Ruim 6 jaar was de heer Vink bestuurslid van Stichting dienstverlening RECRON en REKREAD. Ruim 20 jaar was hij commissielid en tevens grondlegger van het project NORT 2000. Met een leeftijd van 64 jaar zet dhr. A.A.N. Vink zich tot op de dag van vandaag nog tientallen uren per jaar in voor Nederland Maritiem land en Waterrecreatie Nederland.

Dhr. A. (André) Visser

(Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer A. Visser is zeer verdienstelijk voor de lokale samenleving. Naast zijn werkzaamheden als pakket bezorger in opdracht van Post NL, is de heer Visser ruim 30 jaar eigenaar geweest van Media Express (bezorging van weekbladen), ruim 15 jaar pleeggezin geweest voor KNGF geleidehonden, ruim 4 jaar wedstrijdtrainer geweest bij Zwem en Polo vereniging IJsselmeer en ruim 10 jaar trainer/coach geweest bij Zwemvereniging De Otters het Gooi.

Mw. H.J. (Henny) Vos-de Groot

(Naarden) (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Mevrouw Vos is al ruim 47 jaar geheel belangeloos (assistent-)trainer bij Gymnastiekvereniging Turnlust in Huizen, en heeft bij die vereniging ook verschillende bestuursfuncties bekleed. Van 1995 tot 2003 was zij ook vrijwilligster bij de Gooise Sport- en Recreatie Vereniging (GSRV), een vereniging die sport- en spelactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. In 1996 is mevrouw Vos vrijwilligster geworden bij het beweegproject Galm/Scala, waar zij zich ervoor inzet ouderen te laten (blijven) bewegen. Sinds 2009 is mevrouw Vos bestuurslid van de Stichting Reanimatie Huizen. Daarbij draagt zij onder andere bij aan het realiseren van een dekkend netwerk van AED’s. Mevrouw Vos is inwoonster van Naarden, maar aangezien zij zich met name in Huizen als vrijwilligster heeft ingezet, zal burgemeester Hertog haar de versierselen opspelden.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.