'Hilversum is vergeten te sparen'

Hilversum

Dat de gevolgen van de economische crisis in Hilversum extra hard aankomen, heeft de mediastad aan zichzelf te danken. ,,In de afgelopen jaren kon het geld niet op'', stelt VVD'er Frans van Osch, de nieuwe wethouder van financiën. ,,Er is niet gespaard.''

Van Osch zei dit woensdagmiddag tijdens de presentatie van de 'zomernota', waarin de balans van 2009 en 2010 wordt opgemaakt. Dit vormt de basis voor het beleid in de komende jaren. Het nieuwe college van b en w (D66, VVD en PvdA) kondigde vorige maand forse bezuinigingen aan. Hoewel nog steeds onduidelijk is waar de klappen gaan vallen, biedt de zomernota al wel een blik op de toekomst. Het college hoopt dat het nieuwe kabinet in september helderheid verschaft over de bezuiniging die Hilversum te wachten staat. Vooralsnog wordt uitgegaan van 7,5 miljoen per jaar. Onder aanvoering van Van Osch wordt bekeken hoe de buikriem fors kan worden aangetrokken. Dit moet een pakket maatregelen ter grootte van tien miljoen euro opleveren. De gemeenteraad maakt hieruit een definitieve keuze, zodat de teller weer 7,5 miljoen komt te staan. Mocht de Haagse korting hoger uitvallen, dan komen 'afgevallen' bezuiningen weer in beeld. Optimistisch ,,Wij hebben voor een behoorlijk optimistisch scenario gekozen'', geeft Van Osch toe. ,,Je hoeft jezelf ook niet in de put te praten. Die 7,5 miljoen is al een verschrikking. Laten we hopen en bidden dat het niet erger wordt.'' Hoe Hilversum het ook wendt of keert, 'het gaat pijn doen'. En met de stofkam door de gemeentebegroting gaan heeft geen zin. Dat is namelijk vorig jaar al gebeurd. Deze operatie leverde 2,7 miljoen op. Die winst is evenwel al weer opgegaan aan het opvangen van tegenvallers. Het college heeft afgesproken dat niet bezuinigd wordt op bijzondere bijstand, onderhoud van de stad, en onderwijshuisvesting. Een van de lastige keuzes waarvoor college en raad staan is de WMO. Verwacht wordt dat het budget voor deze taak door het rijk met ruim tien procent (1,7 miljoen) wordt gekort. Mochten de gevolgen van deze bezuiniging niet acceptabel zijn, dan moet Hilversum dit compenseren door elders extra te bezuigingen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.