Medisch steekspel rond dood hockeytalent Rogier

Rogier Mooij meldde zich met pijn op de borst bij
Hilversum

Was de zieke Rogier Mooij (21) bij een beginnend arts-assistent van Tergooi in goede handen? ’Nee’, zegt de Inspectie voor de gezondheidszorg: zijn situatie was acuut levensbedreigend. Een medisch specialist had hem hoe dan ook moeten zien. ’Jawel’, stelt de longarts die als hoofdbehandelaar was aangesteld: hij was een stabiele patiënt. Onmiddellijk medisch ingrijpen was niet nodig.

,,Het overlijden van een patiënt went nooit”, zegt de longarts van Tergooi, die voor het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is gesleept en vrijdag moest voorkomen.

Zijn stem breekt als hij aan het slot van de lange rechtszitting vertelt hoe de dood van Rogier Mooij hem aangrijpt. ,,Bij patiënten met chronische longaandoeningen zie je het meestal aankomen. Dat is heel anders dan het overlijden van een 21-jarige jongen. Zeker als dat onverwachts gebeurt.”

Inspectie

De inspectie verwijt hem dat hij de behandeling van Rogier teveel heeft overgelaten aan een ’onervaren arts-assistent’. ,,De longarts was verantwoordelijk, hij had de patiënt zelf moeten gaan zien”, zegt inspecteur Jan Haeck.

De Inspectie eist een maatregel tegen de longarts van Tergooi.

Rogier Mooij meldt zich in november 2014 bij de spoedeisende hulp in Blaricum. Hij heeft pijn op zijn borst. De diagnose van de arts-assistent is een klaplong. Maar de dienstdoende longarts voor de spoedeisende hulp twijfelt. Hij heeft op dat moment spreekuur op de locatie van Tergooi in Hilversum. Via de computer kijkt hij als ’hoofdbehandelaar’ mee naar de foto.

Hij vraagt een nieuwe aan. ,,Ik heb de arts-assistent gebeld na de tweede foto dat het geen klaplong was en gezegd dat ik de volgende dag een ct-scan wilde als zijn nierfunctie voldoende was”, vertelt de longarts tijdens de zitting.

Oude werkdiagnose

Per ambulance gaat Rogier naar de Acute Opname Afdeling op de locatie Hilversum. De longarts is dan naar huis. De arts-assistent geeft de uitslag van de tweede longfoto telefonisch door aan ’Hilversum’. Maar in het schriftelijk dossier staat nog de oude werkdiagnose klaplong.

Rogier Mooij (21) stierf ruim twee jaar geleden op de Acute Opname Afdeling van Tergooi in Hilversum zonder dat een juiste diagnose was gesteld.
© Luchtfoto Studio Kastermans/Alexander Marks

De arts-assistent in Hilversum gaat uit van een stabiele patiënt en kijkt niet zelf bij de jongen. ,,Zo zie je maar hoe belangrijk die overdracht is”, merkt Sandra Schreuder van het Tuchtcollege op.

Hoewel de diagnose is ontkracht wordt niet meteen onderzocht wat Rogier dan wél mankeert. Diezelfde nacht overlijdt hij onverwachts in het ziekenhuis. Na obductie blijkt de oorzaak: een ontstoken hartzakje.

Sterk afgevallen

Jan Haeck van Inspectie: ,,Het kan niet zo zijn dat deze jongen niet wordt gezien door een medisch specialist omdat er toevallig een poli aan de hand is.” Hij beschrijft Rogiers situatie als ’acuut’.

De longarts bestrijdt dat: ,,Hij is zelf op de brancard gestapt”. Volgens de longarts hadden alle betrokkenen wel een sterk ’niet-pluisgevoel’. Gedacht werd aan een ’onderliggende ziekte’.

Hockeytalent Rogier Mooij speelde op hoog niveau bij Laren.

,,Hij was topsporter geweest, maar kon al twee jaar niet meer hockeyen. Hij was sterk afgevallen en aan het kwakkelen met zijn gezondheid.”

Monitor

Volgens Haeck had Rogier aan de monitor moeten liggen. ,,Hij heeft mijns inziens te weinig kansen gehad.” De longarts: ,,Zolang een patiënt stabiel blijft, is een lage bloeddruk op zich geen reden voor hartbewaking.”

Zorgen had hij wel. ,,Opname van een 21-jarige patiënt komt niet vaak voor. Maar ‘zorgen’ en een ‘acute situatie’ zijn twee dingen.”

Getuige-deskundige Mark Kramer, hoogleraar interne geneeskunde aan het Vu Medisch Centrum, vindt dat ’senior-ogen’ naar Rogier hadden moeten kijken. ,,Ik had de fiets of auto gepakt naar Blaricum op basis van de pijn op de borst, lage bloeddruk en afwijkende bloeduitslagen.”

Zwemmen

Hij benadrukt dat diagnoses stellen moeilijk is. ,,Er is een verkeerde inschatting gemaakt op basis van onderschatting van de conditie van de patiënt.” Hij vindt dat de arts-assistent aan haar lot is overgelaten. ,,Er hadden striktere afspraken moeten worden gemaakt om zo’n jonge arts niet te laten zwemmen.”

Maar met de wetenschap van nu is makkelijk praten, beseft Kramer. Daarom toetste de internist zijn mening bij andere artsen. ,,Alle vier concludeerden: ’Dit is een doodzieke jongen’.”

Tragiek

Volgens advocaat Van den Ende van de longarts kan haar cliënt ,,niet verantwoordelijk worden gehouden voor alle handelingen van collega’s in dit traject”. Ze zegt dat de longarts heeft gedaan wat van hem verwacht kon worden. ,,De tragiek van die nacht heeft alle betrokkenen overvallen.”

Voorzitter Sandra Schreuder van het Tuchtcollege: ,,Wij kijken naar persoonlijke verwijtbaarheid”. Uitspraak is 21 maart.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.