Blijf Groep omzeilt beloningsnorm

© Foto ANP

Ronald Frisart r.frisart@hollandmediacombinatie.nl
Hilversum

Met een beroep op formaliteiten stelt de Blijf Groep dat directeur/bestuurder Aleid van den Brink de beloningsnorm uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) vorig jaar niet overschreed. De werkelijkheid is dat ze 29.563 euro meer toucheerde dan bij een zorginstelling van de grootteklasse van de Blijf Groep de bedoeling is.

De Blijf Groep verzorgt voor het Gooi en de Vechtstreek vrouwenopvang.

Omdat de uitvoering van de Algemene wet bijzondere ziektekosten vorig jaar bij de gemeenten is neergelegd, moest Van den Brinks bezoldiging niet worden getoetst aan de normen voor de zorgsector, maar aan de algemene WNT-norm, aldus de jaarstukken.

Die algemene norm is: maximaal 178.000 euro. Met haar bezoldiging van 159.154 euro (in 2014: 162.483 euro) bleef Van den Brink daar onder.

Omdat de Blijf Groep inmiddels in Flevoland een deel van de jeugdzorg uitvoert, moet Van der Brinks beloning in 2016 opnieuw worden getoetst aan de normen in de zorg. De Blijf Groep zit in grootteklasse D: maximaal 129.591 euro. Daar zat Van den Brink vorig jaar 29.563 euro boven.

Boven

Maar, zo staat in de jaarstukken, daarvoor kan ’een beroep op de overgangsregeling’ worden gedaan. De toezichthouders van de Blijf Groep bleven allemaal onder het voor hen geldende beloningsplafond.

Bij Merem Behandelcentra (onder meer De Trappenberg) vertrok vorig jaar bestuursvoorzitter Sjoerd Vegter. Voor vier maanden werk toucheerde hij 63.174 euro. Had hij het hele jaar gewerkt dan was het 189.522 euro geweest ofwel 18.596 euro boven de norm voor Merem (grootteklasse F). De toezichthouders (zelf netjes onder hun norm) beroepen zich voor Vegter op de overgangsregeling.

Bij Youké (jeugdzorg) zaten de bestuurders, Fawzia Nasrullah en Rob Hartings, in 2014 boven de norm voor een instelling in klasse E (148.879 euro). Vorig jaar zakte Nasrullah duizend euro onder die grens, maar Hartings ging er nog steeds 2.649 euro bovenuit. Dat was wel minder dan in 2014, toen hij er 5.324 euro boven zat.

Tot slot Vitaal Thuiszorg, dat 1 januari vorig jaar de thuiszorgtak van Vivium overnam. Vorig jaar berekende deze krant dat Vitaal-topman Wim Wiendels in 2014 het voor hem geldende plafond van 112.835 euro oversteeg. Op grond van de jaarstukken 2015 is niet na te gaan hoe het dat jaar zat. Wiendels heeft een klein woud aan vennootschappen opgetuigd. Traceerbaar zijn in elk geval bedragen van 62.920 euro en 52.000 euro. Alleen daarmee al doorbreekt hij de norm.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.