Kritiek op afwijzen trouwlocatie Floyds

Adrie van der Wel
Hilversum

Hoe zwaar wegen gedane toezeggingen door een onbevoegde ambtenaar? Over die vraag gaat de Raad van State oordelen in het hoger beroep van restaurant Floyds in Hilversum. Eigenaar F. van Ingen is woest op het gemeentebestuur, omdat hem eerder zwart-op-wit was beloofd dat het restaurant aan de Noodweg als permanente alternatieve trouwlocatie mocht dienen.

Het college van Hilversum draaide die toezegging terug. Volgens het college was het allemaal een misverstand. De ambtenaar die de toezegging deed, had dit niet mogen doen, want die was niet bevoegd. De toezegging had juridisch dus geen waarde.

„Pure leugens”, zegt Van Ingen. „De ambtenaar die de toezegging deed, had daarvoor een mandaat gekregen en was dus wel bevoegd.” De rechtbank in Utrecht constateerde dat er inderdaad een harde toezegging van de gemeente is. Maar omdat de ambtenaar volgens de rechtbank niet bevoegd was, kon Floyds toch naar zijn trouwlocatie fluiten.

Het zou zomaar kunnen dat de Raad van State dat oordeel van de rechtbank terugdraait. De raadsvoorzitter wees op een arrest van de Hoge Raad. Daarin gaf de Hoge Raad meer gewicht aan een gedane toezegging dan aan de bevoegdheid die de betreffende ambtenaar in dat geval niet had.

Vertrouwensbeginsel

De balans zou dus alsnog in het voordeel van Floyds kunnen uitslaan als de Raad van State de Hoge Raad volgt. Voor de Raad van State draait het om de vraag of de gemeente het vertrouwensbeginsel heeft geschonden.

De Raad vindt het opmerkelijk dat Floyds aanvankelijk geen toestemming kreeg voor het laten opdraven van een ambtenaar voor het voltrekken van een huwelijk. In een latere brief van de gemeente volgde wel toestemming, omdat intussen het beleid over trouwlocaties in de gemeente zou zijn veranderd. Later volgde daarvoor nogmaals een bevestiging.

„Je moet als burger er toch op kunnen vertrouwen wat je van de overheid te horen krijgt?’’ stelde een van de rechters van de Raad. Maar volgens de gemeente wordt ook de burger geacht de regels te kennen.

De gemeentewoordvoerders moesten ook erkennen dat er geen beleid is vastgelegd voor trouwlocaties. Het is volgens hen niet meer dan een gedragslijn voor het geval dat er een aanvraag komt voor een alternatieve trouwlocatie. Die moet dan wel heel bijzonder zijn, aldus de woordvoerders.

De Raad doet binnen zes weken uitspraak.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.