Campagne voor Bloemendalerpolder

Tamar de Vries
Weesp

Decennia lang is er gepraat, zijn er plannen gemaakt en is er politiek over gesteggeld. Maar nu komt de bebouwing van de Bloemendalerpolder bij Weesp met rasse schreden naderbij. Er is een campagne gestart om woningzoekenden en andere geïnteresseerden te informeren over de ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder.

De campagne heet De Plek van het Goede Leven en is een initiatief van de samenwerkende partijen van de GEM Bloemendalerpolder.

,,2016 wordt een belangrijk jaar voor de polder”, aldus het persbericht van het samenwerkingsverband. ,,We gaan belangstellenden uitnodigen om de locatie en de plannen beter te leren kennen. Begin van het jaar lanceren we de nieuwe naam voor de wijk. De verkoop van de eerste woningen staat voor het najaar van 2016 gepland. Naar verwachting gaat de eerste paal in 2017 de grond in.”

De insteek van de campagne is wonen in een groen en waterrijk landschap bij de Vecht, bewust leven en de centrale ligging in de Randstad.

De Bloemendalerpolder is nu nog een open polder met langgerekte kavels van veenweidegrond. Er is ruimte voor 2750 woningen in verschillende prijsklassen en ’woonsferen’. Slechts eenderde deel van de polder wordt bebouwd, de bebouwing komt tegen Weesp aan te liggen. De ontwikkeling van het totale gebied duurt tien tot 15 jaar.

In de polder worden standaardbasisvoorzieningen gebouwd, zoals een (brede) school, buurtwinkels en een sporthal. Daarnaast is er veel ruimte voor recreatie, watersport en natuur.

De plannen voor de landschappelijke ontwikkeling zijn in het schetsstadium. Samen met de (toekomstige) bewoners worden de plannen uitgewerkt. Op de website www.plekvanhetgoedeleven.nl wordt vanaf nu informatie geplaatst over het project. Er staan sfeerplaatjes uit Weesp op de site: Nelis’ ijssalon, het (gesloten) boekenantiquariaat, de Vecht en streekproducten.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.