Weer 3 zorgtoppers slechten salarisnorm

Merem-topman Vegter: in 2014 11.312 euro boven de norm.

Ronald Frisart
Hilversum

De recent vertrokken bestuursvoorzitter Sjoerd Vegter van Merem Behandelcentra, zijn collega Greet Prins-Modderaar van Philadeplhia Zorg en bestuurder Wim Wiendels van Vitaal Thuiszorg verdienden vorig jaar respectievelijk ruim 11 mille, dik 17 mille en ruim 10 mille meer dan de norm voor hun instellingen.

Dat blijkt uit de jaarrekeningen 2014 van Merem, Philadelphia en Vitaal.

Philadelphia is een landelijke zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap. In deze regio heeft de instelling vestigingen in Hilversum, Weesp, Huizen, Naarden en Bussum.

Philadelphia valt in klasse I (de één na hoogste) van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De salarisnorm in deze klasse lag vorig jaar op 218.194 euro. Bestuursvoorzitter Prins-Modderaar ving echter 235.478 euro en dus 17.284 euro ‘te veel’.

Minister

De WNT overtreedt ze daarmee echter niet. Die wet, ingevoerd op 1 januari 2013, bepaalde aanvankelijk dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector niet meer mogen verdienen dan 130 procent van een ministerssalaris. Inmiddels is dat in de tweede versie van de wet (WNT-2) teruggebracht tot 100 procent ofwel 178.000 euro. Voor de zorgsector gelden vooralsnog afwijkende bedragen.

(Te)veelverdieners kunnen een beroep doen op het overgangsregime waarin de wet voorziet. Dan mogen ze de eerste vier jaar hun te hoge salaris blijven ontvangen, waarna het in drie jaar moet worden afgebouwd naar de norm.

Philadelphia

Bij Philadelphia is de bestuursvoorzitter de enige die het salarisplafond doorbreekt. De twee andere bestuurders en alle vijf toezichthouders zitten onder de voor hen geldende normen (die voor toezichthouders ligt op 5 tot 7,5 procent van die voor bestuurders).

Datzelfde beeld is te zien bij Merem Behandelcentra (De Trappenberg in onder meer Huizen, Heideheuvel in Hilversum, Nederlands Astmacentrum Davos). De vijf toezichthouder bleven vorig jaar onder hun norm, een van de bestuurders haalde evenmin het plafond. Maar bestuursvoorzitter Sjoerd Vegter reikte hoger.

Merem Behandelcentra zit in klasse F van de Wet Normering Topinkomens. Het salarisplafond ligt daarmee op 170.578 euro. Vegter stak vorig jaar 181.890 euro in de knip ofwel 11.312 meer dan de norm.

Vitaal

Vitaal Thuiszorg BV tot slot. Deze in het Gelderse Didam gevestigde onderneming kwam eind vorig jaar op de Gooise radar. Het bedrijf nam per 1 januari 2015 de thuiszorgtak van Vivium over.

De Vitaal-jaarrekening 2014 geeft niet aan in welke zorgcategorie het bedrijf zit en bestuurder Wiendels reageert niet op herhaalde verzoeken om een toelichting.

Gezien omvang en activiteiten van Vitaal afgezet tegen de ministeriële richtlijn die daarvoor geldt, hoort het bedrijf in klasse C. Daarbij hoort de salarisnorm 112.835 euro. In dat licht bleven de beide toezichthouders vorig jaar onder hun salarisnorm.

Vitaal-bestuurder Wim Wiendels werkte 80 procent. Dus moet zijn inkomen van 100.672 euro (geen salaris, uitsluitend vaste en variabele onkostenvergoedingen) tegen 80 procent van de norm worden afgezet. Daar gaat hij 10.404 euro overheen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.