Bouwplan voor De Boemerang in Baarn

Joost Reijnders
Baarn

Woningbouwcorporatie Eemland Wonen werkt aan een bouwplan voor het terrein van het voormalige jongerencentrum De Boemerang en de percelen erachter aan de Heuveloordstraat. Volgens de concept Woonvisie die het college vorige week presenteerde, is er ruimte voor 20 tot 30 woningen.

Voor de corporatie is de Woonvisie een stimulans om door te pakken met het bouwen van nieuwe sociale woningen. Voor 2020 moeten er in Baarn 185 sociale huurwoningen bijkomen om aan de toenemende vraag te voldoen. Hoewel de op papier staat waar het college ruimte ziet voor nieuwbouw, hikt Eemland Wonen toch tegen enkele passages in de concept Woonvisie aan. Directeur Hans van der Velden: ,,Het college wil terughoudendheid in de verkoop van sociale huurwoningen. Wij zeggen ’wethouder, kijk eens naar de werkelijkheid: wij verkopen die woningen juist aan de doelgroep waarvoor we ook bouwen’.’’ Van Van der Velden mag die passage wel uit de Woonvisie.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.