Zorgen over bouw in Eempolders

Zorgen over bouw in Eempolders
Raadsleden zijn bang voor aantasting van de groene long van Eemland.
© Archief Studio Kastermans
Soest

Het schrikbeeld van bouwen in de polder richting de Eem doemt op. In Soest en Baarn is een aantal politieke partijen er totaal niet gerust op.

Concreet kwam zelfs al, als een soort nachtmerrie, de optie van bouwen in de weilanden tussen de Lange Brinkweg en het spoor aan de noordzijde van Soest ter sprake. Of het er ooit van komt is volgens sommige fracties niet de vraag, alleen nog wanneer. Een gedreven Harry Witte (GGS) zette voor het eerst sinds tijden weer de toon tijdens de Soester raadsvergadering donderdagavond. „We worden de Randstad in getrokken. Omdat de regio Amersfoort aantrekkelijker moet worden en 50.000 woningen erbij wil”, zei hij, doelend op de Regionale Ruimtelijke Visie van de negen Eemland gemeenten. Daarvan krijgt Soest, samen met Amersfoort, Nijkerk en Leusden, een voortrekkersrol qua woningbouw. Eemland kan tot 2040 wel eens veel meer woningen nodig hebben, is de gedachte van de gezamenlijke wethouders die de visie opstelden.

Toch verzekerde wethouder ruimtelijke ordening Janne Pijnenborg (Soest2002) dat de raad van Soest zelf de regie houdt. Voor het geval de vraag naar extra woningen opdoemt. Witte noemde dat naïef. „U gelooft nog in sprookjes”, zei hij. „De provincie zal een op een deze visie overnemen, het is echt geen vrijblijvend stuk.” Pijnenborg bleef er echter bij dat in de visie geen aantallen te bouwen huizen zijn opgenomen. „Belangrijkste is dat we als gemeenten meer gaan samenwerken. En ons realiseren dat niets doen (qua bouwen, red.) ook een keuze is.”

Poldergebied

Ook in Baarn zijn er zorgen. Kees Koudstaal (BOP): „Als deze visie wordt aangenomen en er komt op termijn een plan om te bouwen in het poldergebied tussen Baarn en Amersfoort. In hoeverre vormt deze visie rechtvaardiging om dat te doen? Ik wil klip en klaar weten: kunnen wij als gemeente nog iets doen tegen eventueel bouwen in de polder?” Net als Pijnenborg verzekerde wethouder Erwin Jansma (VVD) dat de visie geen vrijbrief is voor bouwen in de polder. „Het gaat over de kwaliteit van de regio en de ruimtelijke visie is geen bouwsteen voor uw eigen ruimtelijke plannen en omgevingsvisies. U stemt niet in met bouwlocaties, wij in Baarn beslissen zelf over onze bouwplannen.”

Soest stelt al langer dat er gebouwd zal moeten worden om het inwonertal op peil te houden. „De hoogte in, of de breedte”, aldus de wethouder, die erop wees dat de visie op veel meer vlakken (mobiliteit, natuur, windmolens) samenwerking nastreeft. Toch meende een aantal partijen dat de belangrijkste reden voor deze regionale visie toch echt de behoefte aan extra woningbouw is.

Lang niet iedereen had kritiek. Tijmen Koelewijn (Soest2002) „We willen geen saaie gemeente waar jongeren wegkwijnen.” In Soest zien D66, VVD en CDA (coalitie) en PvdA (oppositie) de visie wel zitten, al twijfelt D66 in Baarn nog wel. Harry Dijkhuizen (CU/SGP) vroeg zich af of Soest nog wel echt ’aan de knoppen kan blijven draaien’, terwijl zijn Baarnse partijgenoot Roy Bruins geen moeite had met de visie. Yolande Gastelaars (DSN) vond, net als Witte, dat de inwoners van Soest zelf in dit verhaal helemaal nooit gehoord zijn.

Zowel de gemeenteraad van Soest als die in Baarn beslist komende week over de regiovisie. Eerder al is die in Amersfoort aangenomen.

Meer nieuws uit Eemland