Eemdijk in de clinch met waterschap om geld

Petra Messelink
Eemdijk

De dijkverzwaring van Amersfoort tot Nijkerk moet in 2017 klaar zijn, en er wordt al volop gewerkt. Maar een klein dorp blijft zich verzetten. Niet tegen de dijkverzwaring op zich, daarover is al tot aan de Hoge Raad strijd gevoerd en die zaak is nu beklonken.

Nee, het gaat nu nog over enkele tientallen grondeigenaren, vooral in Eemdijk, die het niet eens zijn met het bedrag dat het Waterschap Vallei en Veluwe voor hun grond heeft geboden.

Want alle grond langs het traject wordt onteigend door het waterschap. Woordvoerder Eric Keizer: ,,We willen de hele dijk in eigendom hebben, zodat we het onderhoud en de veiligheid kunnen waarborgen.’’

Volgens Keizer is met tachtig procent van de grondeigenaren op het traject tussen Amersfoort en Nijkerk al overeenstemming bereikt, en voor de resterende eigenaren zal de rechter een besluit moeten nemen.

De rechtbank Midden-Nederland heeft de bezwaarmakers tegen het laatste bod van het waterschap daarom uitgenodigd aanwezig te zijn als een van de rechters in Eemdijk komt bepalen of de claims van de bewoners terecht zijn of niet, een zogeheten ’plaatselijke opname’. Er zijn twee sessies, op vrijdag 17 juli en op dinsdag 25 augustus. Op beide dagen zal de rechter vanaf Camping Buitenlust op pad gaan om te percelen te inspecteren.

Het waterschap verwacht niet dat de versterking van de dijken, onderdeel van het landelijk hoogwaterbeschermingsprogramma, vertraging zal oplopen. Het project Eem en Randmeren - kosten 83 miljoen euro - is landelijk een van de 89 projecten in dat dijkversterkingsprogramma

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.