HOV in ’t Gooi weer4,6 miljoen duurder

De nieuwste ’visualisatie’ Anna’s Hoeve.© Illustratie provincie Noord-Holland

Eddie de Paepe
Hilversum

De kosten voor het Gooise HOV-project zijn opnieuw gestegen, dit keer met zo’n 4,6 miljoen euro. De ingebruikname van de busbaan Huizen-Hilversum is vertraagd en staat nu gepland op 1 april 2021.

Dit blijkt uit de jongste halfjaarrapportage van de provincie Noord-Holland die de periode februari tot en met juli 2016 omvat. De deelprojecten Huizen-Blaricum en Laren-Hilversum zijn niet meer voor eind 2019 gereed, is een van de conclusies. De tien maanden vertraging voor het project Laren-Hilversum is met name te wijten aan de tunnel in de Oosterengweg. Het ontwerpwerk van de aannemer en de vergunningenprocedure nemen een half jaar extra in beslag. Daar komt bovenop, dat (uit voorzichtigheid) besloten is om de uitvoeringscontracten pas te gunnen als alle benodigde grond via onteigening is verkregen. Dit betekent een vertraging van nog eens vier maanden.

Volgens de bijgestelde HOV-planning start in december de aanbesteding van de werkzaamheden, verdeeld in een civiel en een spoorcontract. In januari 2018 worden die klussen gegund en zijn alle benodigde gronden verworven. In september van datzelfde jaar kan worden begonnen met de aanleg, zodat de busbaan op 1 april 2021 in gebruik kan worden genomen.

Deze ’mijlpalen’ zijn niet in beton gegoten. De komende vijf jaar zijn er nog diverse beren op de weg. Dat geldt niet alleen voor de planning, maar ook voor de financiën.

In de periode februari tot en met juli 2016 zijn de kosten met 4,6 miljoen gestegen. Dit is - opnieuw - voor een belangrijk deel te wijten aan het tracé Laren-Hilversum, onder meer omdat het verleggen van kabels, leidingen en rioleringen duurder uitpakt dan aanvankelijk was geraamd. Ook het verwerven van grond kost meer geld dan gedacht.

In de rapportage wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de geplande deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren ongewijzigd blijven. Maar de ’aanhoudende scopediscussie’ vraagt inmiddels al zoveel tijd dat de vrije busbaan in Huizen en Blaricum er in ieder geval niet eind 2019 kan liggen.

Voor het totale HOV-project is indertijd 107,3 miljoen uitgetrokken. De kosten worden nu geraamd op ruim 118,5 miljoen. Om overschrijdingen op te vangen is een post onvoorzien ingesteld. Door de jongste tegenvallers is deze ’buffer’ nu geslonken tot ruim elf miljoen. Dit moet volgens het door gedeputeerde staten geaccordeerde rapport voldoende zijn. Deze conclusie wordt getrokken op basis van een berekening van de mogelijke financiële impact van alle mogelijke risico’s. Zo’n risico is bijvoorbeeld de slechte bereikbaarheid van Hilversum tijdens de maar liefst 2,5 jaar durende afsluiting van de Oosterengweg. Het een en ander kan niet meer dan 6,6 miljoen extra kosten, zo is becijferd. Daarmee zou het project binnen de financiële kaders blijven.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.