17-Jarigen scoren alcohol insportkantine

© archieffoto gpd

Eddie de Paepe
Hilversum

In maar liefst driekwart van de bezochte sportkantines kregen 17-jarige ’mysteryshoppers’ dit jaar zonder problemen een glas alcohol. De sportverenigingen zijn daarmee verreweg de grootste boosdoeners.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat in opdracht van de GGD Gooi- en Vechtstreek is uitgevoerd. In de periode van april tot en met juli bezochten 17-jarige MisteryKids in totaal 195 verkooppunten van alcoholische dranken in de regio. Dat varieerde van slijterijen, cafetaria's en andere horecagelegenheden tot supermarkten en sportkantines. Het ging om geselecteerde ’hotspotlocaties’ waar jongeren regelmatig met alcohol in aanraking komen.

Elke verstrekker werd twee keer (op verschillende dagen) bezocht, respectievelijk door een jongen en een meisje van zeventien jaar oud. Deze MysteryKids werden begeleid door een volwassene van Nuchter, Kenniscentrum Leeftijdsgrenzen.

Een groot deel van de bezochte locaties - 52 van de 195 - was een sportkantine. De mensen achter de bar lapten in veel gevallen de Drank- en Horecawet aan hun laars. Daarin staat dat er (sinds 1 januari 2014) geen alcohol verkocht mag worden aan wie nog geen achttien is. Bij twijfel over de leeftijd is de verkoper verplicht om naar een geldig legitimatiebewijs te vragen. Levert dat een lastige (hoofd)rekensom op, dan zijn er allerlei hulpmiddelen beschikbaar. Wie nog geen achttien blijkt te zijn, krijgt geen alcohol.

In negentien kantines konden beide 17-jarigen alcohol kopen, in nog eens twintig lukte dat een van beide. Dat steekt schril af tegen het gedrag van andere alcoholverstrekkers. Daarvan deden de 25 bezochte slijterijen het het best. Gevolgd door de 35 supermarkten, 55 horecagelegenheden en 38 cafetaria’s.

Hoewel het gedrag van de alcoholverstrekkers - met uitzondering van de kantines - dit jaar opnieuw is verbeterd, blijft er nog genoeg te verbeteren. Op bijna de helft van de locaties lukte het de 17-jarigen om alcohol te kopen. Om dit cijfer verder naar beneden te brengen zijn er extra toezichthouders aangesteld en is er voorlichtingsmateriaal verspreid over het tonen/checken van ID’s.

ID-swiper

Tijdens de mysteryshopactie van dit jaar is bij slechts 82 van de 390 aankooppogingen om een ID gevraagd. Om de correcte leeftijd te bepalen is 68 keer een rekenhulp gebruikt (digitale pop-up, kassa-intoetssysteem, ID-swiper/checker, of een exemplaar op een kaartje). Toch ging het nog in vier gevallen fout. Maar dat is nog altijd veel beter dan wanneer er na het bekijken van de ID geen rekenhulp werd gebruikt. In maar liefst 53 van de 240 gevallen resulteerde dat in het (illegaal) schenken van alcohol. In sportkantines wordt het minst naar leeftijd en/of ID gevraagd. Bij 42 van de 104 aankooppogingen werd zelfs helemaal niets aan de 17-jarige gevraagd.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.